Περιοδικό «Ἡ Δράση μας» – Φεβρουάριος 2022

EXOFYLLA - febr22print.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • «Εἰς ἑαυτόν» ἠ «ἐκτός ἑαυτοῦ»;
 • Ἐγώ ὁ γύφτος
 • Πρῶτος μου στόχος ὁ θάνατος!
 • Ἀναζητώντας τόν μετρονόμο!
 • Στήν «οὐδέτερη» Ζάκυνθο
 • Ἀπό τήν παρακολούηση στή χειραγώγηση
 • Τά καταδρομικά τοῦ θρύλου (Β΄ )
 • Γεώργιος Παπανικολάου
 • Παρά τούς πόδας τοῦ Μ. Φωτίου
 • Προεμφυτευτική διαλογή ἐμβρύων
 • «Αὐτό-»
 • Στόν ναό
 • Γιά νά μήν ξεχνᾶμε
 • Στό σπήλαιο τῆς Μιλάτου
 • Ὡς τήν ἀκρινή πιτσιλιά
 • Ἀπόψεις καί σκέψεις