Οἱ Μητροπολίτες τῆς Θράκης γιὰ τὸ ΚΥΤ Φυλακίου

Κοινὴ ἀνακοίνωση μὲ σκοπὸ νὰ ἐκφράσουν τὴν ἐναντίωσή τους στὸ ἐνδεχόμενο ἐπέκτασης τῆς δομῆς στὸ ΚΥΤ τοῦ χωριοῦ «Φυλάκιο» τοῦ Ἔβρου ἐξέδωσαν οἱ Μητροπολίτες τῆς Θράκης καὶ ζητοῦν παύση τῶν ἐργασιῶν ἐπεκτάσεώς του. Ἡ κοινὴ ἀνακοίνωσή τους, ποὺ δημοσιοποιήθηκε στὶς 21 Ἰανουαρίου 2022, ἀναφέρει:

«Οἱ Μητροπολίτες τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Θράκης, ἔχοντας τὴν συναίσθηση τῶν ποιμαντικῶν θεμάτων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν μας, τὰ ὁποῖα συμπλέκονται ἄρρηκτα μὲ τὴν ἐθνικῶς εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς πατρίδας μας, ἐκφράζουμε σταθερὴ ἀπὸ ἐτῶν ἄποψη γιὰ τὴν θέση τῆς Θράκης σὲ ζητήματα μεταναστευτικῆς πολιτικῆς.

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, σὲ τηλεδιάσκεψη μὲ τὸν Ὑπουργὸ Μετανάστευσης καὶ Ἀσύλου κ. Νότη Μηταράκη, ἐκφράσαμε τὴν ξεκάθαρη ἀντίθεσή μας στὴν πρόθεση τῆς Κυβερνήσεως γιὰ ἐπέκταση καὶ ἐνίσχυση τῶν Περιφερειακῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ὑπηρεσίας Ὑποδοχῆς καὶ Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στὸ Δ.Δ. Φυλακίου Ν. Ἕβρου, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη περιοχὴ τῆς Θράκης, γιὰ εὐνόητους ἐθνικοὺς λόγους. Τὴν ἴδια ἄποψη ἐκφράζουμε ἀμετακίνητα καὶ σήμερα» («thracenews.gr» 21-1-2022).

Λίγες μέρες πρίν, στὶς 16 Ἰανουαρίου 2022, περισσότεροι ἀπὸ χίλιοι κάτοικοι τοῦ Ἔβρου, ἀφοῦ ἔσπασαν τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς διμοιρὶας τῶν ΜΑΤ καὶ βρέθηκαν μπροστὰ στὴν εἴσοδο τῶν δομῶν φιλοξενίας λαθρομεταναστῶν, διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως καὶ τὴν ἐπιμονή της νὰ ξεκινήσει τὴν κατασκευὴ νέας δομῆς λαθρομεταναστῶν.

Ἀλλὰ καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Φυλακίου Ἔβρου κ. Χρῆστος Τυρμπάκης στὶς 17-1-2022 δήλωσε: «Δὲν σέβονται οὔτε τὴ φωνὴ τοῦ κόσμου… Ὁ Ἔβρος χάνεται, σὲ λίγο θὰ εἴμαστε μειονότητα».

Στὸ ἴδιο θέμα ἄλλωστε ἀναφέρθηκε μὲ ἀνάρτησή του στὸ διαδίκτυο ὁ ἐπίτιμος ἀρχηγὸς ΓΕΣ, ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. κ. Κωνσταντῖνος Ζιαζιᾶς. Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἔγραψε: «Ἡ δημιουργία μεγαλύτερης δομῆς σὲ αὐτὴ τὴν εὐαίσθητη ἐθνικὰ περιοχή… ἀποτελεῖ ἐθνικὸ κίνδυνο… γιὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος, διότι προφανῶς στὸν Ἔβρο δὲν θὰ κατευθύνονται δυστυχεῖς καὶ κατατρεγμένοι πρόσφυγες, ἀλλὰ φανατικοὶ τζιχαντιστές, σὰν αὐτοὺς ποὺ ἐκπαιδεύει ἡ Ἄγκυρα… Εἶναι σὰν νὰ δημιουργοῦμε ἕνα προγεφύρωμα τοῦ ἐχθροῦ στά μετόπισθεν τῶν φιλίων τμημάτων. Εἶναι σὰν νὰ ἀνοίγουμε τὴν κερκόπορτα γιὰ νὰ διαβοῦν εἰσβολεῖς. Εἶναι καθῆκον τῆς κυβέρνησης, ἔστω καὶ τώρα, νὰ πάρει πίσω αὐτὲς τὶς παράλογες καὶ ἐθνικὰ ἐπικίνδυ­νες ἐνέργειες τοῦ Ὑπουργείου Μετανάστευσης» («defence-point.gr» 19-1-2022).

Ὁ Ἔβρος ἀποτελεῖ προμαχώνα τῆς πατρίδος μας. Ἑπομένως ἡ ἐπέκταση τῆς δομῆς μεταναστῶν ἐκεῖ, δίπλα στὰ σύνορά μας, ἐγκυμονεῖ τεράστιους ἐπιχειρησιακοὺς κινδύνους, ἀποτελεῖ κυριολεκτικὰ βόμβα στὰ θεμέλια τῆς Ἄμυνας τοῦ Ἔβρου. Πρέπει λοιπὸν νὰ ξεσηκωθοῦμε ὅλοι μας καὶ νὰ ἀπαιτήσουμε νὰ σταματήσει ἄμεσα αὐτὴ ἡ ἐπιπόλαια καὶ ἐθνικὰ ἀπαράδεκτη ἐνέργεια τοῦ Ὑπουργείου Μεταναστεύσεως.