Προώθηση τῆς σεξουαλικῆς διαστροφῆς ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας

Θλίψη, ὀργὴ καὶ ἀποτροπιασμὸ προκαλοῦν τὰ ὅσα εἶπε ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας σὲ 8χρονα παιδιά. Συγκεκριμένα, ὅταν πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ μαθητὲς καὶ μαθήτριες τῆς τρίτης τάξεως τοῦ 6ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πολίχνης Θεσσαλονίκης ἐπισκέφθηκαν τὴ Διεθνὴ Ἔκθεση Βιβλίου, ποὺ διοργανώθηκε στὸν χῶρο τῆς ΔΕΘ, βρέθηκε ἐκεῖ καὶ ἡ κα Σακελλαροπούλου, προκειμένου νὰ συνομιλήσει μαζί τους καὶ νὰ ἀκούσει ἀπὸ τὰ παιδιὰ νὰ τῆς ἐκθέτουν ποιὰ βιβλία εἶναι τὰ ἀγαπημένα τους.

Στὴ συνέχεια ἔλαβε ἡ ἴδια τὸν λόγο λέγον­τας ὅτι δικό της ἀγαπημένο παιδικὸ βιβλίο εἶναι αὐτὸ ποὺ μιλάει γιὰ τὸ ἀρκουδάκι Γουίνι. Καὶ ὅτι ὁ λόγος ποὺ τῆς ἀρέσει τόσο πολὺ εἶναι, ὅπως ἀκριβῶς εἶπε, διότι «τὸ ἀρκουδάκι ἔχει ὄνομα ἀρσενικὸ καὶ θηλυκό. Εἶναι ἡ Γουίνι, ὁ Πούχ. (…) Δὲν ἤθελε (ἐνν. ὁ συγγραφέας) νὰ δώσει ὄνομα οὔτε θηλυκὸ οὔτε ἀρσενικὸ στὸ ἀρκουδάκι καὶ ἔδωσε καὶ τὰ δύο». Καὶ συνέχισε: «Ἦταν πολὺ νωρὶς ὅταν γράφτηκαν αὐτά, σὲ σχέση μὲ τὸ ποῦ εἴμαστε σήμερα».

Αὐτὸ ἦταν τὸ «μάθημα» ποὺ ἔκανε ἡ ἀρχηγὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους στὰ παιδιὰ τῆς τρίτης Δημοτικοῦ. Μάθημα γιὰ τὸ «τρίτο» λεγόμενο φύλο, ὁποιοδήποτε κι ἂν εἶναι αὐτό, ποὺ μὲ κάθε τρόπο προωθεῖται τὰ τελευταῖα χρόνια σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἀπὸ τὴ ΛΟΑΤΚΙ (ὁμοφυλοφιλική) κοινότητα. Μάθημα «σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης» σὰν αὐτὰ ποὺ διδάσκονται πλέον τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο(!)· μάθημα γιὰ τὰ διεμφυλικά, ὅπως τὰ ἴδια θέλουν νὰ ὀνομάζον­ται, ἄτομα. Καὶ μάλιστα σὲ παιδιὰ τέτοιας ἡλικίας, ποὺ ἀφενὸς μὲν δὲν ἔχουν ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα, ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ θέτουν σὲ κριτικὴ σκέψη τὰ ὅσα ἀκοῦν, ἀφετέρου δὲ ρουφοῦν σὰν σφουγγάρια ὅ,τι τοὺς λέγεται.

Καὶ τὸ κρίσιμο ἐρώτημα εἶναι: Ἔχει δικαίωμα ἡ κυρία Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας νὰ διδάσκει τέτοια μαθήματα στὰ βλαστάρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Ὡς πρώτη πολίτης τῆς χώρας, ποὺ βρίσκεται στὴ θέση αὐτὴ γιὰ νὰ προστατεύει τοὺς θεσμοὺς καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ Συντάγματος, αὐτὰ τὰ διδά­γματα ἔχει νὰ μεταδώσει στὴ νέα γενιά; Τὸ Ἔθνος τοῦ ὁποίου προΐσταται ἔχει ἀξίες καὶ ἰδανικά, ὅσια καὶ ἱερὰ θέσμια ἀκατάλυτα στοὺς αἰῶνες. Κανεὶς δὲν μπορεῖ – καὶ πολὺ περισσότερο ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους – νὰ ἰσοπεδώνει αὐτὰ στὸ ὄνομα μιᾶς ἀλλοτριωμένης ἰδεολογίας ποὺ τείνει νὰ κατακλύσει μὲ τὸν βόρβορό της τὸν κόσμο. «Αἰδώς, Ἀργεῖοι»…