«Ἡ κατάκριση» – Διαδικτυακή ὁμιλία ἀπό τόν π. Χριστόδουλο Κογιώνη

Παρακολουθῆστε τήν Κυριακή 11 Ἀπριλίου 2021 στίς 7.30μμ τή διαδικτυακή ἐκπομπή τοῦ καναλιοῦ «Λόγος Παρακλήσεως»

Ὁμιλητής ὁ Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Κογιώνης μέ θέμα: «Ἡ κατάκριση κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος»

Ἡ ἐκπομπή θά μεταδοθεῖ ἀπό τόν «Λὀγο Παρακλήσεως» καί μέσα σέ αὐτή τήν ἀνάρτηση.