Λύθηκε τὸ μυστήριο τοῦ ἀρι­θμοῦ 9! ἢ μήπως ὄχι;

Ἡ ἀρχικὴ ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως στὰ μέσα τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου νὰ ἐπιτρέψει ἑορτασμὸ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανίων μὲ παρουσία ἐννέα (9) μόνο πιστῶν στὸν κάθε ναὸ καὶ εἰκοσιπέντε (25) στοὺς Μητροπολιτικοὺς δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό, διότι δὲν ἀποτελοῦσε εἰσήγηση τῆς ἐπιτροπῆς τῶν ἐπιστημόνων. Ἦταν δὲ καὶ παρέμενε μυστήριο τὸ ποιὸς πρότεινε ἕναν ἀριθμὸ ποὺ καταργοῦσε καὶ τὴ στοιχειώδη λογική. Ἡ σχετικὴ ἀπόφαση ἦταν ὁλοφάνερα παράλογη, ἀφοῦ, πέραν τῶν ἄλλων, ἐξομοίωνε τοὺς πολὺ μικροὺς ναοὺς μὲ τοὺς πολὺ μεγάλους.

Τελικὰ τὸ μυστήριο λύθηκε. Μὲ μιὰ ξεκάθαρη τοποθέτησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος φανέρωσε ὅτι εἰσηγητὴς αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ ἦταν ὁ Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης. Ἀναμφιβόλως ὁ κ. Γεραπετρίτης δὲν εἶναι τυχαῖο πρόσωπο. Καθηγητὴς τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, μὲ κύρος σημαντικὸ καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, εἶχε καθ᾿ ὑπερβολὴν τὰ προσόντα γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ Πρωθυπουργὸς τὸν ἐπέλεξε στὴν καίρια θέση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας.

Τὸ ἐρώτημα ὅμως ποὺ παραμένει ἀναπάντητο εἶναι τὸ πῶς ἕνας τόσο ἱκανὸς καὶ ἔξυπνος ἄνθρωπος ἔδωσε μιὰ τέτοια παράλογη λύση στὸ θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ. Καὶ τὸ ἀκόμη σημαντικότερο ἐρώτημα εἶναι τὸ πῶς ὁ κ. Πρωθυπουργὸς συναίνεσε σὲ μιὰ τέτοια ἐξόφθαλμα ἀνεξήγητη λογικῶς πρόταση, ὁ παραλογισμὸς μάλιστα τῆς ὁποίας συν­εχίσθηκε μὲ τὴ γνωστὴ αἰφνίδια καὶ χωρὶς γνώση τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Λοιμωξιολόγων ἀπαγόρευση τῆς Λειτουργίας τῶν Θεοφανίων.

Τί εἶναι ἄραγε αὐτὸ ποὺ καθιστᾶ τόσο ἐξαρτημένο τὸν κ. Πρωθυπουργὸ ἀπὸ τὸν Ὑπουργό του; Τὸ ζήτημα δὲν φαίνεται ὅτι μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ. Ὅπως δὲν ἐξηγεῖται καὶ ἡ ὁμαδικὴ ἐκστρατεία κατασυκοφαν­τήσεως τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων μὲ τὸ νὰ παρουσιάζουν «βίντεο» καὶ φωτογραφίες περασμένων ἐτῶν ὡς φετινές. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ὑπάρχει ἀφανὲς σχέδιο περιφρονήσεως καὶ ἐξευτελισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Κάτι ποὺ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὰ μανιακὰ ἄρθρα ἐφημερίδων καὶ μάλιστα τὰ χυδαῖα σκίτσα, ὅπως π.χ. στὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή», τῶν συστηματικὰ ἐμπαιζόντων τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας γελοιογράφων της.

Καὶ τώρα τὸ ἀκόμη καιριότερο ἐρώτημα εἶναι τοῦτο: Ποιὸς ἄραγε συντονίζει ὅλον αὐτὸ τὸν θίασο, ὥστε νὰ ἐκτελεῖ μὲ τόση ἀκρίβεια ἀλλὰ καὶ χυδαιότητα τὸ ἔργο τοῦ διασυρμοῦ τῆς Ἐκκλησίας;

Θὰ θέλαμε ἀκόμη νὰ ρωτήσουμε τὸν κύ­ριο Πρωθυπουργό: Τί ἄραγε αἰσθάνθη­κε, ὅταν εἶδε τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο νὰ τελεῖ τὸν Ἁγιασμὸ τῶν Θεοφανίων μὲ τὸ παλαιὸ Ἡμερολόγιο στὸν Δῆμο τῆς Τριγλίας στὴν Τουρκία, μὲ τὴν μπάντα τοῦ Δήμου νὰ προηγεῖται τῆς πομπῆς καὶ μάλιστα νὰ παιανίζει κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἁγιασμοῦ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο!

Ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος τῆς Ἑλλάδος στὴν καρδιὰ τῆς Τουρκίας ἀπὸ τὴν μπάντα τοῦ Δήμου!

Φαίνεται ἀπίστευτο. Ὅπως περισσότερο ἀπίστευτο φαίνεται τὸ ὅτι δὲν τελέσθηκε ἀνάλογη ἐκδήλωση στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὰ Θεοφάνια, καὶ ἀκόμη πιὸ ἀπίστευτο τὸ ὅτι δὲν ἀνακρούσθηκε ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος τὴν Πρωτοχρονιὰ ἔξω ἀπὸ τὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν μὲ τὴν παρουσία τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας!

Σημεῖο τῶν καιρῶν, κατάντημα ἢ παραφροσύνη;