Τὸ κερὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Δόξα τῷ Θεῷ! Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ἀφοῦ νοσηλεύθηκε γιὰ περισσό­τερες ἀπὸ δέκα ἡμέρες στὸ Νοσοκομεῖο «Εὐαγγελισμός», προσβεβλημένος καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, ἐπιτέλους στὶς 30 τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου, βγῆκε ὑγιὴς ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο.

Ἦταν δὲ συγκινητικὴ ἡ κίνησή του, ἀνάβοντας ἕνα κερὶ στὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, νὰ ἀπευθύνει μήνυμα πίστεως, εὐγνωμοσύνης καὶ στηριγμοῦ πρὸς ὅλους. Εἶπε:

«Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀνάβω, στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παύλου στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ἕνα κερὶ γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ γιὰ ὅλες τὶς Ἑλληνίδες καὶ γιὰ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας, ποὺ δίνουν τὸν προσ­ωπικό τους ἀγώνα ἀπέναντι σὲ αὐτὸν τὸν ἐπικίνδυνο καὶ ὕπουλο ἐχθρό. Ἕναν ἐχθρὸ τὸν ὁποῖο θὰ ὑπερνικήσουμε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐπιστήμης.

Θέλω ὅλοι νὰ ξέρουν ὅτι προσεύχομαι γιὰ ὅλους κάθε στιγμή, γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως, γιατί, πέρα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ τί εἶναι ὁ καθένας μας καὶ σὲ τί πιστεύει καὶ ἐὰν πιστεύει, εἴμαστε ὅλοι ἄνθρωποι, δυνατοὶ καὶ ἀδύναμοι συνάμα, πλάσματα ὅμως ὅλοι τοῦ Δημιουργοῦ.

Θέλω ὅλοι νὰ ξέρουν ὅτι κάθε στιγμὴ στὸ προσκεφάλι τους καὶ στὸ πλευρό τους βρίσκονται οἱ ἀληθινοὶ ἥρωες αὐτῆς τῆς μεγάλης δοκιμασίας γιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ γιὰ ὅλη τὴν Οἰκουμένη.

Οἱ ἰατροί μας καὶ οἱ νοσηλευτές μας καὶ ὅλο τὸ προσωπικὸ τῶν Νοσοκομείων μας, ποὺ θυσιάζουν κάθε ἔννοια τοῦ ἐγώ τους γιὰ νὰ προστατεύσουν τὴν ὑγεία καὶ γιὰ νὰ διασώσουν τὴ ζωὴ ὅλων μας, ποὺ ξεχνοῦν ὅτι ὑπάρχουν, γιὰ νὰ ὑπάρξουμε ἐμεῖς.

Καμία κουβέντα δὲν φθάνει, κανένας λόγος δὲν εἶναι ἀρκετός, γιὰ νὰ ἀποτυπώσει ὅσα, ξεπερνώντας τὰ ἀνθρώπινα ὅρια, κάνουν γιὰ ἐμᾶς τοὺς συνανθρώπους τους.

Δὲν θέλω ὅμως νὰ σᾶς κρύψω ὅτι στὴ διάρκεια τῆς δικῆς μου δοκιμασίας φοβήθηκα πολὺ καὶ πόνεσα πολύ, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι.

Περνώντας τὴ θύρα τοῦ “Εὐαγγελισμοῦ”, ἤ­μουν προετοιμασμένος γιὰ ὅλα καί, ὡς κληρικός, πιὸ ἐξοικειωμένος μὲ τὴν ἰδέα ποὺ ὅλοι ἀποδιώχνουμε, ὅτι δὲν θὰ ξαναγυρί­σουμε στὸ σπίτι μας, ὅτι δὲν θὰ ἀγκαλιάσουμε ξανὰ τὰ ἀγαπημένα μας πρόσωπα, ὅτι δὲν θὰ δώσουμε καὶ δὲν θὰ δεχθοῦμε ἀγάπη.

Ἄφησα τὸν ἑαυτό μου στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἰατρῶν μου καὶ ἔκανα τὸν σταυρό μου μὲ πίστη στὸν Δημιουργό μου. Δὲν ἦταν ἄλλωστε γιὰ μένα ἡ πρώτη φορά»…

Τελείωσε δὲ τὸ μήνυμά του μὲ εὐχαριστίες πρὸς τοὺς ἰατροὺς καὶ τοὺς νοσηλευτὲς καὶ μὲ τὴ θερμὴ σύσταση νὰ τηροῦμε ὅλοι τὰ μέτρα προστασίας.

«Ἑνωμένοι ὡς Λαός», κατέληξε, «νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι δὲν θὰ μᾶς ἐγκαταλείψει ποτὲ ὁ Θεός».

Ἐμεῖς ἐκφράζουμε τὴ χαρὰ καὶ τὴ συγκίνησή μας γιὰ τὴν ἀνάρρωση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, ταπεινὰ δὲ εὐχόμαστε νὰ τοῦ χαρίζει ὑγεία καὶ δύναμη ὁ Θεός, μὲ τὶς δικές του δὲ ἀρχιερατικὲς προσευχὲς ὁ Κύριος τῶν πάντων νὰ ἀπαλλάξει τὴν πατρίδα μας καὶ ὅλο τὸν κόσμο ἀπὸ τὴ μανία τοῦ φοβεροῦ ἰοῦ, χαρίζοντας σὲ ὅλους μας βαθιὰ καὶ εἰλικρινὴ μετάνοια καὶ συμμόρφωση τῆς ζωῆς μας πρὸς τὶς σωστικὲς ἐντολές του!

Διότι πολὺ ξεφύγαμε. Ὅλοι! Κλῆρος καὶ λαός, ἡγέτες καὶ ἀρχόμενοι…