Βίντεο: «Ὁ Πρωτόκλητος μαθητής καί μιμητής τοῦ πάθους!»- (ἐκπομπή γιά τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα)

Παρακολουθῆστε τή διαδικτυακή ἐκπομπή τοῦ καναλιοῦ Λόγος Παρακλήσεως, πού προβλήθηκε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 μέ καλεσμένο τόν ἀρχιμ. Χριστοφόρο Μυτιλήνη, ἱεροκήρυκα Ἱ. Μητρ. Πατρῶν καί θέμα:

«Ὁ Πρωτόκλητος μαθητής καί μιμητής τοῦ πάθους!»