Πρός τή ΝΙΚΗ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 – Τεῦχος 845