Πρότυπο μεγαλοψυχίας

Ἕνα ἀσυνήθιστο περιστατικὸ συνέβη πρόσφατα σὲ ἐπαρχιακὴ πόλη: «Ἐνώπιον τοῦ Μονομελοῦς Ἐφετείου Κακουργημάτων Λαμίας παρουσιάσθηκαν» στὶς 3-9-2020 «οἱ τρεῖς Ρομὰ δράστες τῆς ληστείας σὲ βάρος 82χρονου ποὺ εἶχε σημειωθεῖ» στὶς 10-9-2019 «στὸ Ἀργυροχώρι Ὑπάτης. Μὲ τὴ χρήση σωματικῆς βίας εἶχαν κατορθώσει νὰ ἀποσπάσουν ἀπὸ τὸν ἡλικιωμένο τὸ ποσὸ τῶν 3.000 εὐρὼ τὴ στιγμὴ ποὺ ἐκεῖνος ἐπέστρεφε στὸ σπίτι του. Οἱ ἀστυνομικοὶ τῆς Ἀσφάλειας Λαμίας κατόρθωσαν μέσα σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα νὰ ταυτοποιήσουν τοὺς δράστες (…). Τὸ Μονομελὲς Ἐφετεῖο Κακουργημάτων τιμώρησε τοὺς δύο πρώτους καὶ καθ᾿ ὁμολογία δράστες τῆς ληστείας μὲ ποινὴ κάθειρξης 5 χρόνων καὶ 5 μηνῶν, ὡστόσο ἔδωσε ἀνασταλτικὴ δύναμη στὶς ἐφέσεις τους. (…) Τὸ σκεπτικὸ τῆς ἀπόφασης τοῦ Δικαστηρίου στηρίχθηκε κυρίως στὴ δήλωση τοῦ θύματος ὅτι θεωρεῖ τὸν ἕνα χρόνο ὑποδικίας τῶν ὡς ἄνω ἀρκετὸ χρόνο σωφρονισμοῦ γιὰ τὶς πράξεις ποὺ τέλεσαν εἰς βάρος του καὶ ὅτι πλέον ὁ ἴδιος δὲν ἐπιθυμεῖ τὴ συνέχιση τῆς κράτησής τους!»

Τὸ ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακὸ στὴν ὑπόθεση εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐπακολούθησε: Οἱ δύο συγκεκριμένοι Ρομὰ μέσω τῆς δικηγόρου τους (συνηγόρου ὑπερασπίσεως) πρότει­ναν «στὸν παθόντα ἀποζημίωση γιὰ τὴ ζημία ποὺ ὑπέστη. Ὁ ἡλικιωμένος ὅμως ἀρνήθηκε ὁποιοδήποτε ποσό, τονίζοντας ὅτι αἰσθάνεται δικαιωμένος μὲ τὸν ἕνα χρόνο ὑποδικίας τους, μὴν ἀξιώνοντας οὐδεμία ἄλλη ἀστικὴ ἢ ποινικὴ ἀποζημίωση» («gazzetta.gr» 5-9-2020).

Ἀπὸ πρώτη ματιὰ τὸ παραπάνω περι­στατικὸ μοιάζει σὰν νὰ ἀποτελεῖ ἀπόσπασμα ἀπὸ σύγχρονο μυθιστόρημα. Εὐ­τυχῶς ὅμως ποὺ πρόκειται γιὰ ὁλοζώντανο γεγονὸς μὲ μεγάλη ἠθοπλαστικὴ ἀξία. Διότι ὁ ἡρωικὸς ἡλικιωμένος συμπατριώτης μᾶς δίδαξε ἔμπρακτα μιὰ μεγάλη ἀρετὴ ποὺ πρῶτος κήρυξε στὸν κόσμο ὁ μέγιστος Διδάσκαλος, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, μὲ τὸν ἀθάνατο καὶ ζωογόνο λόγο Του: «Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν» (Ματθ. ε΄ 44)!