Νέος διωγμὸς τῆς Ἐκκλησίας στὰ Βαλκάνια

«Κορυφώνεται ἡ ἀντιπαράθεση τῆς κυβέρνησης τοῦ Μαυροβουνίου μὲ τὴν Ἐκκλησία. Μετὰ τὶς συνεχιζόμενες διώξεις τῶν κληρικῶν, τὶς κατεδαφίσεις κτιρίων, τώρα, ὅπως ὅλα δείχνουν, ἡ κυβέρνηση δὲν εἶναι πρόθυμη νὰ κάτσει στὸ τραπέζι γιὰ νὰ συζητήσει τὸ φλέγον ζήτημα τοῦ νόμου σχετικὰ μὲ τὶς θρησκευτικὲς ἐλευθερίες, κατηγορώντας γιὰ ἄρνηση τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀπαντᾶ πὼς εἶναι ἀκατανόητες τέτοιου εἴδους ἐνέργειες ἀπὸ πλευρᾶς τῆς κυβέρνησης. (…)

Ἡ ἔνταση στὶς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν κυβέρνηση ξεκίνησε τὸν περασμένο Δεκέμβριο μὲ τὴν ψήφιση τοῦ νόμου γιὰ τὶς θρησκευτικὲς ἐλευθερίες, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο περιέρχεται στὸ κράτος ἡ ἰδιοκτησία τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἱστορικὰ μοναστήρια καὶ ναοί. Ἡ ψήφιση τοῦ νόμου εἶχε προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις, μὲ ἀποτέλεσμα χιλιάδες ἄνθρωποι νὰ πραγματοποιοῦν εἰρηνικὲς διαδηλώσεις δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα ζητώντας τὴν κατάργησή του. Τὰ πράγματα ἐντάθηκαν ἀκόμα περισσότερο μὲ ἀφορμὴ τὰ περιοριστικὰ μέτρα γιὰ τὴν πανδημία, ὅταν οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς προχώρησαν στὴν προσαγωγὴ τοῦ Μητροπολίτου Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας κ. Ἀμφιλοχίου καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴ σύλληψη καὶ κράτηση τοῦ Ἐπισκόπου Βουδίμλιε καὶ Νίκσιτς κ. Ἰωαννικίου καὶ 8 κληρικῶν».

Τὸ Ἐπισκοπικὸ Συμβούλιο τοῦ Μαυροβουνίου ἐξέδωσε στὶς 11 Ἰουνίου ἀνακοίνωση, στὴν ὁποία τονίζει: «Τοὺς τελευταίους μῆνες παρατηρεῖται μιὰ μεθοδευμένη δίωξη ἐναντίον κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἐδῶ στὸ Μαυροβούνιο. Ὡς κύριο στόχο ἔχουν νὰ μᾶς πλήξουν καὶ μάλιστα χρησιμοποιώντας ὡς πρόφαση τὸ γεγονὸς πὼς δὲν τηρήθηκαν τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα γιὰ τὸν covid-19. Ἐμεῖς ὅμως καὶ οἱ πιστοὶ κανένα μέτρο δὲν παραβιάσαμε, καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζουν καλὰ οἱ ἀρχές» («orthodoxianewsagency.gr» 12 καὶ 13-6-2020).

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰώνα οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας ἔχουν ζήσει καταστάσεις διωγμοῦ κατὰ περιοχές. Κορυφαία συστηματικὴ ἐπίθεση παραμένει ἡ γενοκτονία περίπου ἑνὸς ἑκατομμυρίου Ὀρθοδόξων στὴν περιοχὴ τῆς Κροατίας κατὰ τὴ γερμανικὴ κατοχὴ ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς ρωμαιοκαθολικοὺς «Οὐστάσι». Ἀργότερα ἐκδηλώθηκε τὸ σχίσμα στὴν «ΠΓΔΜ» μὲ τὸν ἀντίστοιχο διωγμὸ ὅσων παρέμεναν πιστοὶ στὴν Ἱεραρχία τοῦ σερβικοῦ Πατριαρχείου. Ἀκολούθησε ἡ ἀδίστακτη ἐπιθετικότητα τῶν Ἀλβανῶν τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ποὺ εἶναι ἡ κοιτίδα τῆς σερβικῆς Ὀρθοδοξίας. Καὶ τώρα, ἐνῶ ζοῦμε στὸν 21ο αἰώνα, ἐκδηλώνεται νέος διωγμὸς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Μαυροβουνίου.

Εἶναι πλέον φανερὸ ὅτι τόσο ἡ διάλυση τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας, ὅσο καὶ ἡ δημιουργία νέων κρατῶν ἀπὸ σερβικὰ ἐδάφη (Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο) ἐκτελέσθηκαν μὲ σκοπὸ τὴν ταπείνωση τῶν ἀνυπότακτων Ὀρθοδόξων Σέρβων ἀπὸ τὴ διεθνὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων. Ἡ συνέχεια ὅμως τῶν γεγονότων ἀποδεικνύει ὅτι διαχρονικὸς στόχος τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους εἶναι καὶ ὁ κατακερματισμὸς τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου μὲ ποικίλες αὐθαίρετες ἐπεμβάσεις καὶ διωγμούς. Τώρα οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἂς ἐντείνουμε τὶς προσευχές μας ὑπὲρ τῶν καταδιωκομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τοῦ Μαυροβουνίου, ἔχοντας ὑπόψη μας τὰ ἀθάνατα λόγια τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Πόσοι ἐπολέμησαν τὴν Ἐκκλησίαν; Καὶ οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο»! Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ «πολεμουμένη νικᾷ»!