Παρανοϊκὸς κορωνοϊκὸς διωγμός!

Τὰ ἀκατανόητα περιστατικὰ ποὺ σημει­ώ­­σαμε στὸ προηγούμενο σχόλιο δὲν ἦ­ταν παρὰ ἡ κορυφὴ τοῦ παγόβουνου ἤ, ὅπως προσφυῶς σημειώθηκε, ἡ σταγόνα ποὺ ἔκανε νὰ ξεχειλίσει τὸ ποτήρι. Διότι εἶχαν προηγηθεῖ ἢ παράλληλα συνέβαιναν πλῆθος ἄλλα περιστατικὰ ποὺ γέμιζαν μὲ ἀπορία τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν.

Ἡ Κυβέρνηση εὐθύνεται γι᾿ αὐτό, διότι ἀφρόνως κατέστησε τοὺς πολίτες καταδότες. Τοὺς προέτρεπε νὰ καταγγέλλουν παραβάσεις ποὺ διεπίστωναν, κυρίως αἰσχροκέρδειας. Καὶ ἀρκετοὶ φθονεροὶ πῆραν τὸ μήνυμα. Ἄρχισαν νὰ καταγγέλλουν Ἱερεῖς καὶ Ἐπισκόπους. Τὸ μήνυμα τὸ πῆραν κυρίως ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς χώρας, ὁ ὁποῖος στὶς 16 Μαρτίου ἀκύρωσε μὲ ἕνα ἠλεκτρονικὸ μήνυμα (tweet) τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ θεία Λειτουργία «λιτὴ» στὶς 7-8 μόνο τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς. Μὲ τὴν ἐνέργειά του αὐτὴ στοχοποίησε τὴ Σύνοδο ὡς ἐχθρὸ τοῦ κοινοῦ καλοῦ καὶ ὡς αἰτία ἐξαπλώσεως τῆς ἐπιδημίας. Αὐτὸ κατάλαβαν κάποιοι δύστυχοι καὶ ἄρχισαν τὶς καταγγελίες.

Κατήγγειλαν π.χ. τὸν ἐκλεκτὸ ἱερέα τοῦ ἁγίου Νικολάου Φιλοπάππου π. Γεώργιο Σχοινᾶ, ἱερέα μὲ τεράστιο πρωτοποριακὸ κοινωνικὸ ἔργο, ἐπειδὴ κοινώνησε κάποιους ἀπὸ τὴν πλαϊνὴ πόρτα τοῦ ἱεροῦ. Ἔσπευσε ὁλόκληρη διμοιρία ἀστυνομικῶν νὰ τὸν συλλάβει ὡς ἐπικίνδυνο κακοποιό.

Πάλι μὲ καταγγελία ἡ ἀστυνομία συνέλαβε ὑπερπολύτεκνο ἱερέα, πατέρα ἕνδεκα παιδιῶν, στὴν Ἡγουμενίτσα, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἄφηνε πιστοὺς νὰ προσκυνοῦν τὸν Ἐπιτάφιο τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Τὸν ὁδήγησαν στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα Μεγάλη Παρασκευή, ὅπως οἱ Ἑβραῖοι τὸν Χριστό μας.

Μετὰ ἀπὸ καταγγελία συνέλαβαν καὶ ὁδήγησαν στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα ἄλλον ἱερέα στὴν Εὔβοια μὲ τὴν κατηγορία ὅτι κοινώνησε κάποιους πιστούς. Καὶ «φυσικὰ» σχηματίστηκε σὲ βάρος του δικογραφία.
Παρομοίως συνέλαβαν ἄλλον ζηλωτὴ ἱερέα στὴ Χίο, ἐπειδὴ εἶχε ἀνοιχτὴ τὴν πόρτα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τὸ Μέγα Σάββατο τὸ πρωί, καὶ ὁδηγήθηκε κι αὐτὸς στὸν Εἰσαγγελέα. Τοῦ ἐπέβαλαν πρόστιμο 5.000€! Μάλιστα! Πέντε χιλιάδων εὐρώ! Καὶ ἀπειλήθηκε ἀπὸ τὴν εἰσαγγελικὴ ἀρχὴ μὲ αὐστηρότερη τιμωρία ἂν ἀντιδροῦσε στὶς ἀποφάσεις ποὺ τοῦ ἀνακοινώθηκαν.

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο πραγματοποιήθηκαν πλῆθος εἰσβολῶν τῆς Ἀστυνομίας ἐντὸς ἱερῶν ναῶν γιὰ νὰ ἐντοπίσουν τυχὸν παραβάτες τῶν κυβερνητικῶν ἐντολῶν.

Ἀψυχολόγητα ἀπαγόρευσαν στὸν Μητροπολίτη Δράμας νὰ κάνει περιφορὰ τῆς εἰκόνας τοῦ ἁγίου Γεωργίου, καὶ ὁ κατάλογος θὰ μποροῦσε νὰ συνεχιστεῖ…

Οὐσιαστικὰ μὲ ἀπομίμηση τῆς πρωθυπουργικῆς ἐνέργειας καὶ τῆς ἐκτροπῆς τοῦ Ὑφυπουργοῦ κ. Χαρδαλιᾶ ἐξαπολύθηκε ἄτυπος διωγμὸς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, διω­γμὸς ποὺ ἐνορχηστρώθηκε κατάλληλα ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως.

Ὑπῆρξε τέτοιος καὶ τόσο ἐμπαθὴς ὁ ζῆλος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε, ὅταν σὲ ἐπαρχιακὲς πόλεις οἱ κατὰ τόπους ἀστυνομικὲς δυνάμεις δὲν ἐπενέβαιναν, ἐρχόταν ἐντολὴ «ἄνωθεν» γιὰ ἐπιβολὴ προστίμων, ὅπως ἔγινε στὸ Αἴγιο κατὰ τὴν περιφορὰ τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητῆς.

Καταστάλαγμα ὅλων αὐτῶν ὑπῆρξε ἡ γενικὴ ἐντύπωση ὅτι, ὅπως ἔγραψε ἡ ἐφημερίδα «Ἑστία» (28-4-2020) «μὲ ἀφορμὴ τὸν κορωνοϊὸ ἐφαρμόσθηκε σχέδιο ταπεινώσεως τῆς Ἐκκλησίας».
Κορωνοϊκὴ παράνοια… ἢ κάτι ἄλλο;