Ἀναστολή ὁμιλιῶν καί ἐκδηλώσεων

Σέ ἐφαρμογή σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι οἱ ὁμιλίες καί ἐκδηλώσεις πού εἶχαν προγραμματισθεῖ νά λάβουν χώρα στίς αἴθουσες τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» (Γ.Ε.Χ.Α.) ἕως καί τίς 29 Μαρτίου 2020, ματαιώνονται.