60ο Παιδαγωγικό Συνέδριο: “Κοινωνία καί Παιδεία: Φάση ἀποδόμησης;”

Ὁ τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος» σᾶς προσκαλεῖ νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τό 60ό Παιδαγωγικό Συνέδριο μέ θέμα:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ;

τό ὁποῖο θά πραγματοποιηθεῖ τή Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 καί ὥρα 10 π.μ. στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ὁδός Βασ. Σοφίας καί Ριζάρη 2, Ἀθήνα.

Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Τομέως

 

Δεῖτε παρακάτω ἀναλυτικά τό πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου: