«Ὄχι» στὴν «Ἕνωση Ἀθέων»

Ἡ παρακάτω εἴδηση ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς:

«Ἀπορρίφθηκε γιὰ ἀκόμη μιὰ φορά, μὲ ἰσχυρὴ πλειοψηφία ἀπὸ τὴν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας τὸ αἴτημα τῆς Ἕνωσης Ἀθέων νὰ ἀφαιρεθοῦν τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα (εἰκόνες) ἀπὸ τὴν αἴθουσα τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου, ὅπου συζητήθηκαν οἱ αἰτήσεις ἀκύρωσης τῆς Ἕνωσης γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στὰ ἀπολυτήρια τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου.

Κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἀκροαματικῆς διαδικασίας στὴν Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ὁ συνήγορος τῆς Ἕνωσης Ἀθέων ἔθεσε θέμα νὰ ἀφαιρεθοῦν τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα ἀπὸ τὴ δικαστικὴ αἴθουσα.

Τὸ δικαστήριο διέκοψε καὶ μὲ παρεμπίπτουσα ἀπόφασή του ἀπέρριψε τὸ αἴτημα τῆς Ἕνωσης μὲ ψήφους 24 ὑπὲρ ἔναντι 3 κατά» («Πρῶτο Θέμα» 10-5-2019).

Στὴ διάρκεια τῶν τελευταίων ἐτῶν ἡ ὀ­νο­μαζόμενη «Ἕνωση Ἀθέων» κάθε τόσο ἐπινοεῖ προκλητικοὺς τρόπους γιὰ νὰ κάνει αἰσθητὴ τὴν ὕπαρξή της στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἔτσι ἐξηγεῖται τὸ θρασὺ αἴτημά της γιὰ καθαίρεση τῆς εἰκόνας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν αἴθουσα συνεδριάσεων τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Δυσ­τυ­χῶς ἡ δῆθεν προοδευτικὴ νοοτροπία ποὺ προσπαθεῖ μὲ ἀναίδεια νὰ προβάλλεται στὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ πραγματικότητα, εἶναι πολὺ χειρότερη ἀπὸ τὴν τραγικὴ περίοδο τῆς εἰκονομαχίας κατὰ τὸν ὄγδοο αἰώνα, ποὺ συγκλόνισε συθέμελα τὴν τότε μεσουρανοῦσα βυζαντινορωμαϊκὴ αὐτοκρατορία. Τὸ ἄδοξο τέρμα τοῦ μακροχρόνιου ἐκείνου πολέμου ἐναντίον τῆς ὀρθόδοξης ἀλήθειας καὶ ζωῆς πείθει κάθε συνετὸ ἄνθρωπο γιὰ τὴ διαχρονικὴ ἀξία τῶν λόγων τοῦ μεγάλου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Πόσοι ἐπολέμησαν τὴν Ἐκκλησίαν; Καὶ οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο»! (PG 52, 397).