Ὁ Πρωθυπουργὸς μπροστὰ στὸ ᾿21

«Σήμερα νιώθουμε ὑπερηφάνεια γιὰ τὰ μεγάλα ἰδεώδη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ ᾿21».

Αὐτὸ διεκήρυξε ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Ἀλέξης Τσίπρας ἀπὸ τὸ ἀκριτικὸ Ἀγαθονήσι, στὸ ὁποῖο βρέθηκε τὴν ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου.

Στὴν ὁμιλία του, ποὺ ἀποτελοῦσε καὶ ἠχη­ρὸ μήνυμα πρὸς τὴν Τουρκία, σημείωσε ἀ­κό­μη ὅτι «ἐμεῖς ἔχουμε ἁπλωμένα χέρια γιὰ συν­εννόηση. Ἀλλά, ἐὰν χρειαστεῖ, θὰ κάνου­με αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔχουν μάθει οἱ πρόγονοί μας, γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴν πατρίδα μας».

Δὲν μπορεῖ κανεὶς παρὰ νὰ ἐπαινέσει τὸν κ. Πρωθυπουργὸ γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ αὐτὴ ὁμιλία του «στὴν ἐσχατιὰ τῆς Ἑλλάδας, ἐδῶ ποὺ χτυπάει ἡ καρδιὰ τῆς χώρας, ποὺ ὑψώνεται ἡ γαλανόλευκη, ποὺ φυλᾶτε Θερμοπύλες», ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε.

Βέβαια δὲν θὰ χρειαζόταν νὰ γράψουμε κάτι περισσότερο, ἂν δὲν εἶχε πεῖ καὶ ἐκεῖνα τὰ λόγια ποὺ προτάξαμε στὸ σχόλιό μας, ὅτι: «Σήμερα νιώθουμε ὑπερηφάνεια γιὰ τὰ μεγάλα ἰδεώδη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ ᾿21».

Βαρὺς λόγος!

Ἀλήθεια, πῶς συμβιβάζεται αὐτὴ ἡ διακήρυξη μὲ τὴν ἀλλοίωση τοῦ Συντάγματος ποὺ προωθεῖ ἡ Κυβέρνησή του; Ἀπὸ τὴ μιὰ αἰσθανόμαστε ὑπερηφάνεια γιὰ τὰ μεγάλα ἰδεώδη τοῦ ᾿21, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὰ ἐξοβελίζουμε ἀπὸ τὸ Σύνταγμά μας;

Διότι αὐτὰ ἦταν τὰ μεγάλα ἰδεώδη τοῦ ᾿21: ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη, ἡ ἐλευθερία, ἡ παράδοση, ἡ οἰκογένεια. Γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ ἥρωες ἐκεῖνοι τοῦ ᾿21 θεμελίωσαν τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας «εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος», γιὰ τὸ ὁποῖο Σύντα­γμα, ὅταν μόλις εἴχατε ἐκλεγεῖ Πρωθυπουργός, εἴπατε μὲ πάθος καὶ λυγμὸ στὴ φωνή σας «εἴμαστε κάθε λέξη τοῦ Συντάγματος».

Τί νὰ πρωτοϋπενθυμίσουμε στὸν κ. Πρωθυπουργό; Ἂς ἀρκεσθοῦμε στὰ λόγια τοῦ Κολοκοτρώνη, ὁ ὁποῖος στὴν περίφημη ὁμιλία του στὴν Πνύκα στὶς 8 Ὀκτωβρίου τοῦ 1838 πρὸς τοὺς μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου τόνισε: «Παιδιά μου!… Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν…».

Καὶ ἡ προτροπή του πρὸς τὴ νέα γενιὰ ὑπῆρξε ξεκάθαρη: «Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος».

Αὐτὰ εἶναι τὰ ἰδεώδη τοῦ ᾿21, κύριε Πρωθυπουργέ!

Ἂν λοιπὸν αἰσθάνεσθε ὑπερηφάνεια γι᾿ αὐτά, κι ἂν εἶσθε «κάθε λέξη τοῦ Συντάγματος», φυλάξτε τα, μὴν τὰ καταλύετε!