Στὴν τροχιὰ τοῦ παιδικοῦ ἐκμαυλισμοῦ

Μία διοργάνωση ποὺ θεωρεῖται ὅτι παράγει καὶ προωθεῖ πολιτισμό, ἕνας θεσμὸς μὲ παγκόσμιο κύρος, καθὼς στὰ πλαίσιά του κάθε χρόνο διδάσκονται ἀρχαῖες ἑλληνικὲς τραγωδίες, μὲ τὰ κορυφαῖα πανανθρώπινα μηνύματά τους, ἔχει δυστυχῶς διολισθήσει σὲ ἔσχατο βαθμὸ ἠθικῆς καταπτώσεως. Πρό­κειται γιὰ τὸ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν – Ἐπιδαύρου, τοῦ ὁποίου τὸ φετινὸ πρόγραμμα ἐκδηλώσεων ἀρχίζει στὶς 30 Μαΐου καὶ περιλαμβάνει ἐκδηλώσεις σὲ Ἡρώδειο, Μέγαρο Μουσικῆς, Ὠδεῖο Ἀθηνῶν κ.ἀ., καὶ ὁλοκληρώνεται στὶς 10 Αὐγούστου στὸ ἀρχαῖο θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου. Τὸ ξεχωριστὸ γνώρισμα τοῦ φετινοῦ Φεστιβὰλ εἶναι ὅτι θὰ περιλαμβάνει ἐκ­παιδευτικὸ πρόγραμμα γιὰ παιδιά, στὰ ὁ­ποῖ­α θὰ συστήνει τὴν ἀλλαγὴ φύλου! Σύμφωνα μὲ δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς τοῦ Φεστιβὰλ κ. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος αὐτοῦ τὰ παιδιὰ θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ βρεθοῦν μαζὶ μὲ καλλιτέχνες ποὺ μετὰ ἀπὸ ἐπέμβαση ἄλλαξαν τὸ φύλο τους καὶ ἀπὸ ἄνδρες ἔγιναν γυναῖκες («drag queens»). Αὐτοὶ θὰ διδάσκουν στὰ παιδιὰ τὶς ἐμπειρίες τους, θὰ τοὺς μυοῦν «στὰ μυστικὰ τῆς τέχνης τους» (δηλαδὴ πῶς νὰ μεταμορφώνονται ἀπὸ ἄνδρες σὲ γυναῖκες) καὶ «θὰ τοὺς ἀφηγοῦνται ἱστορίες μὲ θέμα τὴ διαφορετικότητα». Πρόκειται, ὅπως ἐξήγησε ὁ κ. διευθυντής, γιὰ ἕνα ἐκπαιδευτικὸ ἐργαστήρι ποὺ ξεκίνησε στὸ Σὰν Φραντσίσκο τὸ 2015 καὶ μεταφέρεται τώρα ἐδῶ σὲ συνεργασία μὲ τὰ μέλη τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας τοῦ Βερολίνου. Στόχος τοῦ προγράμματος αὐτοῦ, ποὺ πραγματοποιεῖται σὲ σχολεῖα, βιβλιοθῆκες καὶ φεστιβάλ, εἶναι «ἡ καταπολέμηση τῶν κοινωνικῶν στερεοτύπων».

Γιὰ τὸν σκοπὸ ἐξάλλου αὐτὸν τὸ φετινὸ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν – Ἐπιδαύρου θὰ ἔχει γιὰ σύμβολό του – «ὁπτικὴ ταυτότητα» τὴν ὀνόμασε ὁ κ. διευθυντής – μία ἑρμαφρόδιτη φιγούρα μὲ ἀνδρικὰ συνάμα καὶ γυναικεῖα χαρακτηριστικά, «ἀνοιχτὴ σὲ πολλαπλὲς ἑρμηνεῖες». Φέτος τὸ Φεστιβὰλ θὰ εἶναι ἀφιερωμένο στὴ διαφορετικότητα, «σ᾿ αὐτὸ ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ὀνομάσουμε “τὸ δικαίωμα στὸ αὐτονόητο”, τὸ δικαίωμα δηλαδὴ νὰ εἶσαι αὐτὸ ποὺ εἶσαι καὶ αὐτὸ ποὺ θέλεις νὰ εἶσαι», δήλωσε ὁ κ. Θεοδωρόπουλος.

Ἐκμαυλισμὸς τῶν παιδικῶν ψυχῶν! Ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι πῶς εἶναι δυνατὸν τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ νὰ προωθεῖ τέτοια ἐκπαιδευτικά (!) προγράμματα; Πλέον ὅλο καὶ καθαρότερα διαπιστώνουμε ὅτι πρόκειται γιὰ ἐνορχηστρωμένη ἐπίθεση κατὰ τῆς νεολαίας μας, τῆς φύτρας τοῦ ἔθνους αὐτοῦ, καθότι ἴδια προγράμματα σπουδῶν προωθεῖ καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, διδάσκοντας τὶς διαστροφὲς αὐτές – ἤ, καλύτερα, τὶς καταστροφές, σωματικὲς καὶ ψυχικές – σὲ παιδιὰ Γυμνασίου μὲ τὴ λεγόμενη «Θεματικὴ Ἑβδομάδα» καὶ τὶς «ἔμφυλες ταυτότητες».

Μὲ πολλὴ λύπη ἐπανερχόμαστε συχνὰ στὸ θέμα αὐτό, προκειμένου νὰ σημάνουμε συναγερμὸ στὶς γονικὲς συνειδήσεις. Μέχρι πότε θὰ ἀφήνουμε τοὺς διεθνεῖς αὐτοὺς ἐκμαυλιστὲς νὰ βεβηλώνουν ψυχὲς καὶ σώματα τῶν παιδιῶν μας; Μέχρι πότε δὲν θὰ ξεσηκωνόμαστε; Τὰ χάνουμε τὰ παιδιά μας κι ἀκόμη καθόμαστε;