Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον…

Αὐτή τήν ἑβδομάδα δέν ἔχει προγραμματιστεῖ κάποια ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου μας.