Ἡ Μακεδονία στὸ ἀπόσπασμα

Ἀνώμαλα προσγειώθηκε ἡ Κυβέρνηση καὶ οἱ περιστασιακοί της συνοδοιπόροι τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν στὶς 24 τοῦ περασμένου Φεβρουαρίου, μὲ τὴ δημοσίευση ἄρθρου στὴν ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τοῦ BBC, μὲ τὸν τίτλο: «Ἡ ἀόρατη μειονότητα τῆς Ἑλλάδας – Οἱ Σλάβοι – Μακεδόνες».

Στὸ ἄρθρο γίνεται ἐκτενὴς λόγος γιὰ ὕπαρξη «μακεδονικῆς μειονότητας» (τῶν Σλάβων Σκοπιανῶν δηλαδή) στὴν Ἑλλάδα. Τὸ ρεπορτὰζ εἶναι στηριγμένο κατὰ βάσιν στὰ λόγια ἑνὸς μόνο ἀνθρώπου μὲ τὸ ἐπώνυμο Φωκᾶς. Σύμφωνα μὲ αὐτό, μὲ τὴν ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας γιὰ τὴ «Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονίας», ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα ἀναγνώρισε σιωπηρὰ τὴν ὕπαρξη «μακεδονικῆς γλώσσας καὶ ἐθνότητας» γιὰ τὴ γειτονικὴ χώρα, ἀρνεῖται τὴν ὕπαρξη μέσα στὸ δικό της χῶρο τῆς «μακεδονικῆς μειονότητας» γιὰ δεκαετίες. Ἀλλά, κατὰ τὸ δημοσίευμα, αὐτὴ ὑπάρχει καὶ μάλιστα ὑπολογίζει τὸν ἀριθμὸ τῶν δῆθεν «καταπιεσμένων Μακεδόνων» σὲ 100.000.

Τὸ δημοσίευμα προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τὴν παρέμβασή της μὲ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε στὸ BBC ὁ Ἕλληνας Πρεσβευτὴς στὸ Λονδίνο κ. Δημήτρης Καραμῆτσος – Τζι­ρᾶς, ἐκ­φρά­ζον­τας καὶ ἐπισήμως τὴν ἀντίθεση τῆς Ἀθήνας στὸ ἐπίμαχο ἄρθρο, στὸ ὁποῖο γίνεται λόγος γιὰ «καταπιεσμένη μακεδονικὴ μειονότητα» στὴν Ἑλλάδα. Μὲ τὴν ἐπιστολή του ὁ κ. Πρεσβευτὴς ἀναίρεσε πλήρως τὶς ἱστορικὲς διαστρεβλώσεις τοῦ ἄρθρου, γεγονὸς ποὺ ἀνάγκασε τὸ μεγάλο εἰδησεογραφικὸ Πρακτορεῖο νὰ προβεῖ σὲ διορθώσεις τοῦ δημοσιεύματος.

Ὡστόσο τὸ γεγονὸς δὲν εἶναι τυχαῖο οὔτε πολὺ περισσότερο ἀσήμαντο. Εἶναι φανερὸ ὅτι ὑπάρχει σχεδιασμὸς πίσω ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν ἱστορία. Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ δῆθεν ἔρευνα εἶχε γίνει τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2018 καὶ δημοσιεύθηκε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2019, μετὰ τὴν ψήφιση τῆς Συμφωνίας, δείχνει ὅτι κάποιοι ἐργάσθηκαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἐργάζονται συστηματικὰ γιὰ τὴν ἐκπόρθηση τῆς Μακεδονίας μας. Τὴν ἔχουν βάλει στὸ στόχαστρο καὶ ἐπιχειροῦν βῆμα-βῆμα νὰ τὴν ὁδηγήσουν στὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα.

Εἶναι δὲ τραγικὸ ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση μὲ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τοὺς ἔδωσε τὸ ὅπλο ποὺ χρειάζονταν γιὰ νὰ πετύχουν τὸν στόχο τους.

Ὅμως λογάριασαν χωρὶς τὸν πραγματικὸ κυρίαρχο αὐτοῦ τοῦ τόπου, τὸν ἑλληνικὸ λαό, τὸν ὁποῖο εἶχαν φροντίσει νὰ ἐξουθενώσουν οἰκονομικά, πιστεύοντας ὅτι ἔτσι θὰ τὸν φιμώσουν.

Τὴν ἀπάντηση τὴν πῆραν καταιγιστικὴ ἀπὸ τὴ λαοθάλασσα τῶν μεγάλων συλλαλητηρίων του, μὲ τὰ ὁποῖα ἐξέφρασε δυναμικὰ τὴν ἀμετακίνητη ἀπόφασή του νὰ μὴν ὑποκύψει ποτέ.

Ἂς τὴν ἀκούσουν καλὰ ἄλλη μία φορὰ μὲ τὰ λόγια τοῦ Μίκη Θεοδωράκη κατὰ τὸ χειμαρρῶδες συλλαλητήριο τῆς 4ης Φεβρουαρίου τοῦ 2018:

«Οἱ Ἕλληνες σήμερα ἑνωμένοι δίνουν ὅλοι μαζὶ τὴν ἀπάντηση ἀπὸ τὴν πλατεία Συντάγματος:

Ἡ Μακεδονία εἶναι μία, καὶ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντα ἑλληνική»!