Ἄξιος τῆς Πατρίδας

Ὁ κορυφαῖος διεθνῶς μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης τώρα, στὴ δύση τῆς ζωῆς του, συνθέτει τὶς ὡραιότερές του συμφωνίες. Μὲ κείμενό του – ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς βουλευτὲς τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ψήφιση ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῆς Συνθήκης τῶν Πρεσπῶν, τοὺς ἔθεσε πρὸ τῶν εὐθυνῶν τους, τονίζοντας ὅτι τυχὸν κύρωση τῆς ἐπαίσχυντης αὐτῆς Συμφωνίας θὰ ἀποτελοῦσε «πράξη ἱστορικὰ ἀπαράδεκτη, στὰ ὅρια τῆς ἐθνικῆς μειοδοσίας. Συμφωνία ποὺ μόνο δεινὰ ἐπιφυλάσσει γιὰ τὴ χώρα μας». Κείμενο γραμμένο μὲ ἱστορικὴ εὐθύνη καὶ ἀγωνία ἀπὸ ἕνα πρόσωπο ὄχι τυχαῖο. Μεταφέρουμε λίγες γραμμές:

«Ἀπευθύνω ἔκκληση πρὸς ὅλους τοὺς βουλευτές: Μὴν προχωρήσετε σ᾿ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας. Ἡ ζημιὰ ποὺ θὰ προκαλέσετε στὸν τόπο μας θὰ εἶναι ἀνεπανόρθωτη. Ἀλλὰ καὶ ἡ κρίση τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ εἶναι ἀμείλικτη. (…) Τὰ Σκόπια μὲ ὄχημα τὸ ὄνομα “Μακεδονία” καὶ παραμορφώ­νοντας τὰ ἱστορικὰ γεγονότα σὲ βαθμὸ γελοιότητας, ἐπιδιώκουν στὴν πραγματικότητα τὴν ἐπέκταση τῶν συνόρων τους εἰς βάρος τῶν δικῶν μας γιὰ τὴ δημιουργία τῆς λεγόμενης “Μακεδονίας τοῦ Αἰγαίου”. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀντιταχθοῦμε σ᾿ αὐτὴ τὴν παραχάραξη τῆς ἱστορίας καὶ νὰ ἐπαγρυπνοῦμε γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς μας ἀκεραιότητας, ποὺ κινδυνεύει ἀπὸ τὶς διεθνεῖς δυνάμεις ποὺ στοχεύουν ἀνοιχτὰ στὴ σαλαμοποίηση τῆς περιοχῆς τῶν Βαλκανίων. (…) Τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων δὲν εἶναι ἕνα ὅποιο θέμα ποὺ αὔριο μπορεῖ πανεύκολα νὰ ρυθμιστεῖ διαφορετικά. Ἡ ψῆφος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν ἔδωσε σὲ κανένα ἐν λευκῷ ἐξουσιοδότηση γιὰ χειρισμὸ τοῦ θέματος αὐτοῦ κατὰ τὸ δοκοῦν. Καμιὰ κυβέρνηση (ἀκόμα κι ἂν ἦταν κυβέρνηση πλειοψηφίας) δὲν μπορεῖ νὰ πάρει τόσο σοβαρὲς γιὰ τὴ χώρα ἀποφάσεις. Γι᾿ αὐτὸ ἡ μόνη συνετὴ ἀπόφαση ἀπὸ πλευρᾶς τῆς σημε­ρινῆς κυβέρνησης εἶναι νὰ καταφύγει στὴν κρίση τοῦ Κυρίαρχου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ μὲ τὴ διενέργεια Δημοψηφίσματος».

Δὲν ξέρουμε ἂν αὐτὸ εἶναι τὸ κύκνειο ἄσμα τοῦ ἀναγνωρισμένου μουσικοσυνθέτη. Τὸ βέβαιο πάντως εἶναι ὅτι ἀπευθύνθηκε σὲ αὐτιὰ ἑρμητικῶς κλεισμένα. Ἀλλὰ ἂν οἱ 153 δὲν θέλησαν νὰ ἀκούσουν οὔτε ἕναν Μίκη Θεοδωράκη, οὔτε τὴν κραυγὴ τοῦ κυρίαρχου λαοῦ ποὺ κατέκλυσε τὴν πλατεία Συντάγματος στὸ ἐ­πι­κῶν διαστάσεων συλλαλητήριο τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου, ὅμως οἱ Ἕλληνες ἁπανταχοῦ τῆς γῆς δεχθήκαμε τὴ φωνὴ αὐτὴ σὰν ὑπέροχο τραγούδι γιὰ τὴν πατρίδα, καὶ μέσα στὶς συν­ειδήσεις μας ἀναδεικνύουμε τὸν συνθέτη του «Ἄξιο τῆς Πατρίδας».