Ὑπέκυψαν

Μὲ 153 ψήφους ἡ Κυβέρνηση καὶ ὁρισμένοι τυχάρπαστοι βουλευτὲς πρόσθεσαν στὶς σκοτεινὲς σελίδες τῆς ἱστορίας ἄλλη μία, αὐτὴ τῆς βεβηλώσεως τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, τὸ ὁποῖο παραχώρησαν στὸ ψευδομόρφωμα τῶν Σκοπίων. Ὑπέκυψαν στὶς πιέσεις τῶν ξένων κέντρων ἐξουσίας. Καὶ ἡ Κυβέρνηση παν­ηγυρίζει γιὰ τὸ «κατόρθωμα» αὐτό, θεωρώντας το κορυφαῖο ἐπίτευγμα.

Ἴσως καὶ δὲν ἔχει ἄδικο νὰ πανηγυρίζει, ἀφοῦ ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ ὁ κ. Ζάεφ συζητεῖται ἀπὸ κάποιους κύκλους νὰ προταθοῦν ὡς ὑποψήφιοι γιὰ τὸ βραβεῖο Νομπὲλ εἰρήνης· καὶ ἀφοῦ ὁ Πρωθυπουργὸς ἀπέσπασε τὸν παγκόσμιο ἔπαινο, ὅπως τὸ παρουσιάζει πρωτοσέλιδο φιλοκυβερνητικῆς ἐφημερίδας ποὺ γράφει: «Ὁ Παγκόσμιος Τύπος πλέκει τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ».

Ὅμως ὅσοι διαθέτουν στοιχειώδη γνώση τῆς ἱστορίας καὶ ἁπλὴ λογική, γνωρίζουν καλὰ ὅτι σὲ καιροὺς εἰρήνης ὁ μόνος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο μπορεῖ κάποιος νὰ εἰσπράξει τὸν ἔπαινο τῶν ἄλλων κρατῶν εἶναι ὅταν ὑποκύπτει στὶς πιέσεις τῶν δικῶν τους συμφερόντων. Ὁπότε αὐτὴ ἡ κατάσταση ἔπρεπε νὰ κάνει τὴν Κυβέρνηση νὰ ἀνησυχήσει σοβαρά.

Ἀλήθεια, δὲν ἔπρεπε νὰ ἀνησυχεῖ ἡ Κυβέρνηση, βλέποντας τοὺς δεδηλωμένους ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδας νὰ ἐπαινοῦν μὲ γλοιώδη τρόπο τὸν Πρωθυπουργό; Ἀπὸ πότε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ εἰδικὰ ἡ Γερμανία, ἀπὸ πότε τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἡ Ἀλ­βανία ἔγιναν τόσο θερμοὶ φίλοι τῆς Ἑλλάδας, ὥστε νὰ πανηγυρίζουν τὴν ψήφιση τῆς Συμφωνίας;

Ἀλλὰ γιὰ ὅσους θέλουν νὰ δοῦν τὴν πραγματικότητα γυμνή, ἀρκεῖ νὰ διαβάσουν τὴν πρόσφατη ἀνταπόκριση τοῦ μεγάλου ἀμερικανικοῦ Περιοδικοῦ Τime, ποὺ γράφει: «Θρίαμβος γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ ἀνησυχητικὴ γιὰ τὴ Δημοκρατία ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν». Εὔστοχα τονίζει ὁ ἀρθρογράφος τοῦ Περιοδικοῦ ὅτι ἡ Συμφωνία ἐπικυρώθηκε οὐσιαστικὰ μὲ κατάλυση τῆς Δημοκρατίας. Ἀφοῦ γιὰ νὰ περάσει ἡ Συμφωνία καὶ στὰ δύο Κοινοβούλια, πρῶτον «χρειάστηκε πολιτικὸ παζάρι ποὺ ἔφτασε στὰ ὅρια τῆς νομιμότητας», δεύτερον οἱ δύο Κυβερνήσεις τὴν ψήφισαν «ἐνάντια στὴ βούληση τοῦ μεγαλύτερου μέρους τοῦ λαοῦ τῆς χώρας τους», καὶ τρίτον «τὸ πολιτικὸ μεῖγμα καὶ στὶς δύο χῶρες εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀσταθές».

Αὐτὰ τὸ Τime. Καὶ εἶναι νὰ λυπᾶται κανεὶς τοὺς Ἕλληνες Βουλευτές, εἰδικὰ αὐτοὺς τῆς Κυβερνήσεως, ποὺ δέχονται νὰ ὑποστοῦν τέτοιον ἐξευτελισμὸ ψηφί­ζοντας μιὰ Συμφωνία ποὺ γνωρίζουν πο­λὺ καλὰ ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ τὴν ἀπορρίπτει· γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ Κυβέρνηση δὲν τόλμησε νὰ προκηρύξει Δημοψήφισμα. Ἑνὸς λαοῦ ποὺ ὅμως μένει ἀμετακίνητος στὶς Θερμοπύλες τῆς Ἱστορίας· καὶ ποὺ στὸ τέλος θὰ νικήσει!