Μητροπολίτης Σιατίστης κυρὸς Παῦλος: «ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ»!

Μὲ συγκίνηση πληροφορηθήκαμε τὸν αἰ­φνίδιο θάνατο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κυροῦ Παύλου. Εἴθε ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀγωνιστῆ Ἱεράρχη «ἐν σκηναῖς δικαίων».

Στὸ τελευταῖο του μήνυμα ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρεται στὸ περίφημο κείμενο γιὰ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ποὺ τὸ ὑπέγραψαν καὶ οἱ 22 Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας μας. Τὸ χαρακτηρίζει ὡς κείμενο «μὲ γλώσσα εὐπρεπή, μὲ ἐπιχειρήματα σαφέστατα», τὸ ὁποῖο δείχνει καθαρὰ «τὶς παρενέργειες ἀπὸ τώρα μιᾶς μειοδοτικῆς γιὰ τὴν Πατρίδα συμφωνίας», «θὰ εἶναι» δὲ «στὸ μέλλον μιὰ ἀκόμη βεβαίωση τῆς διαρκοῦς συνοδοιπορίας τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας μὲ τὸν Λαό». Στρέφεται κατόπιν πρὸς «τὴν ὀλιγαρχία τῶν ἐξουσιαστῶν, τοὺς ὁποίους ἡ ἐξουσία καὶ ἡ νομή της ἐνδιαφέρει περισσότερο ἀπὸ τὴν Πατρίδα».

Γιὰ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν γράφει:

«Ποιὰ ἀξία μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ δῆθεν ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος στὰ Σκόπια ὅταν τὰ βασικὰ σημεῖα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ τῆς χώρας τὰ προσφέρουμε ἐμεῖς στὸ πιάτο, δηλαδὴ τὴν ἀναγνώριση τῆς γλώσσας καὶ τῆς ἐθνότητας;… Ποιὰ εἶναι ἡ ἀντίδραση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως σὲ ὅλα αὐτά;…

Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν σὲ τίποτα δὲν ἐξυπηρετεῖ τὴν Ἑλλάδα. Ἂν κάποιος ἐξυπηρετεῖται, εἶναι τὰ Σκόπια, ἀλλὰ οὔτε καὶ αὐτά. Ἐξυπηρετεῖται κυρίως τὸ παιχνίδι, ἢ μᾶλλον ὁ ἀνταγωνισμὸς τῶν Μεγάλων Δυνάμεων…

Γιὰ τὴν Πατρίδα μας ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἔχει ἕνα ἄλλο μειοδοτικὸ στοιχεῖο: τὴν ἀπόλυτη περιφρόνηση τοῦ λαοῦ. Στὰ Σκόπια τουλάχιστον ἔγινε Δημοψήφισμα. Κατὰ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ὅμως ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς εἶναι ἀνώριμος. Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἐκφράσει τὴν γνώμη του…

Ξέρω τὴν ἀντίδραση τοῦ ἐξουσιαστικοῦ κατεστημένου: “Κάνεις πολιτική, δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται”. Μὲ τὴν γραφίδα μου ὑπερασπίζομαι τὴν Πατρίδα μου, αὐτὸ κάνω. Γίνομαι ἡ φωνὴ τῶν συμπολιτῶν μου, τῶν ἀνθρώπων τοῦ ποιμνίου μου.

Ἴσως μὲ ἐρωτήσετε: “Καὶ ἐμεῖς εἴμαστε προδότες;” Σᾶς ἀπαντῶ λοιπὸν εὐθέως: Σήμερα πιστεύω ὅτι ἔχετε κάνει μεγάλο λάθος μὲ αὐτὴ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Πιστεύω ὅτι εἶστε σὲ λάθος δρόμο. Σᾶς τὸ φωνάζει ὅλος ὁ λαός. Ἂν ὅμως τὴν ψηφίσετε, καὶ αὐτὰ ποὺ φοβόμαστε ὅλοι ἐμεῖς ἔλθουν στὴν Πατρίδα μας, τότε θὰ σᾶς τὸ ποῦμε ξεκάθαρα ὅτι ὑπογράψατε μιὰ συμφωνία προδοτικὴ γιὰ τὴν Πατρίδα.

Ἐμεῖς σᾶς προτείνουμε νὰ μοιραστεῖτε τὴν εὐθύνη τῆς ἀπόφασης μὲ τὸν Λαό. Σᾶς προτείνουμε Δημοψήφισμα ἐδῶ καὶ τώρα. Δὲν εἶναι οἱ κάτοικοι τῆς γειτονικῆς χώρας ὡριμότεροι τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλιῶς ἐκφράζετε περιφρόνηση ἀπέναντι στὸ λαό. Μακάρι νὰ σᾶς φωτίσει ὁ Θεὸς αὐτὴ τὴν ἔσχατη ὥρα».

Ἑνώνουμε κι ἐμεῖς τὴ φωνή μας μὲ τὴ γενναία πατριωτικὴ καὶ τεκμηριωμένη φωνὴ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου καὶ παρακαλοῦμε τοὺς ἀξιότιμους Βουλευτές μας νὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ σώσουν τὴν Πατρίδα μας ἀπὸ ἕνα μέγιστο κίνδυνο ἀφανισμοῦ μας.