Ἀνταπόκριση Συνεδρίου:«Ἀνθρώπινα δικαιώματα: Καπήλευση καὶ διασφάλιση»

      Μὲ τὸν παραπάνω τίτλο πραγματοποιήθηκε τὸ 59ο κατὰ σειρὰν Παιδαγωγικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέως Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως ...
      Περισσότερα