«Ἐκπαιδευτικὰ ἀκατάλληλος» ὁ Παῦλος Μελᾶς!

Σὲ μιὰ ἐπιπλέον πράξη ἐθνικῆς μειοδο­σίας προέβη τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Συγκεκριμένα ἀπέρριψε αἴτημα τοῦ συλλό­γου διδασκόντων τοῦ 3ου Γυμνασίου Θέρ­μης Θεσσαλονίκης, προκειμένου νὰ ἐπιτραπεῖ στὸ σχολεῖο ἡ εἴσοδος σὲ ἀπογόνους τῶν Μακεδονομάχων μὲ τὶς ἀνάλογες παραδοσιακές στολές τους, ὥστε ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἐπετείου τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα νὰ γίνει μπροστὰ στὰ παιδιὰ μὲ περισσότερη διαδραστικότητα.

Ἡ διευθύντρια τοῦ σχολείου μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τοῦ συλλόγου τῶν καθηγητῶν εἶχε ἤδη ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν Σύλλογο Ἀπογόνων Μακεδονομάχων «Ὁ Παῦλος Μελᾶς» μὲ τὸ συγκεκριμένο αἴτημα, ὁ Σύλλογος ἀνταποκρίθηκε θετικά, καὶ ἔμενε μόνο ἡ ἔγκριση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἐστάλη τὸ σχετικὸ αἴτημα καὶ ἡ ἀπάντηση ἦταν… ἀρνητική. Ἡ διευθύντρια κοινοποίησε τὴν ἀπάντηση τοῦ Ὑπουργείου πρὸς τὸν Σύλλογο τῶν Μακεδονομάχων μὲ ἔγγραφό της, στὸ ὁποῖο σημειώνει τὰ ἑξῆς: «Μετὰ λύπης μας σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τὸ αἴτημά μας γιὰ ἔγκριση εἰσόδου στὸ σχολεῖο μας δὲν ἔγινε δεκτό. Σύμφωνα μὲ ἔγγραφο τοῦ ΥΠ.Π.Ε.Θ., ἡ ἐπίσκεψή σας δὲν ἐγκρίνεται, διότι δὲν κρίνεται ἐκπαιδευτικὰ κατάλληλη. Κατόπιν τούτου δὲν θὰ μπορέσουμε δυστυχῶς νὰ σᾶς ἀξιοποιήσουμε γιὰ νὰ προσφέρουμε στοὺς μαθητές μας τὴ δυνατότητα μιᾶς πιὸ βιωματικῆς προσέγγισης τῶν ἱστορικῶν γεγονότων».

«Ἐκπαιδευτικὰ ἀκατάλληλη» λοιπὸν γιὰ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἡ παρουσία τῶν Μακεδονομάχων στὰ σχολεῖα. Καὶ τί τὸ ἐκπαιδευτικὰ κατάλληλο; Ἡ γιόγκα, ὁ βουδιστικὸς διαλογισμός, οἱ ἔμφυλες ταυτότητες, οἱ κάθε εἴδους ἀποδομήσεις τῆς ἱστορικῆς, πολιτιστικῆς, γλωσσικῆς, ἐθνικῆς, θρησκευτικῆς ταυτότητος τῶν μαθητῶν τῶν ἑλληνικῶν σχολείων. Ἀλλά, κύριοι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τὸ βλέμμα τοῦ Παύλου Μελᾶ καὶ τῶν Ἑλλήνων Μακεδονομάχων θὰ ἀποδείξει ἐσᾶς ἐκπαιδευτικὰ ἀκατάλληλους. Αὐτὸ τὸ βλέμμα, ποὺ πλέον ἐμπνέει καὶ ἐμψυχώνει τὰ Ἑλληνόπουλα τῶν Σχολείων τοῦ 2018 νὰ κάνουν παρελάσεις φωνάζοντας συνθήματα γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας, νὰ δέχονται ἀκόμα καὶ νὰ ἀποβάλλονται ἀπὸ τὰ σχολεῖα τους γιὰ τὰ ἐθνικά τους φρονήματα, καὶ ἄλλα πάλι νὰ κάνουν καταλήψεις γιὰ συμπαράσταση στοὺς πρώτους. Ἡ ἀλήθεια – δὲν εἶναι δυνατόν! – θὰ θριαμβεύσει καὶ ὅ,τι βέβηλο καὶ μικρό, ἀναξιοπρεπές, θὰ τὸ σαρώσει. Δὲν τὸ αἰσθάνεσθε ἀκόμη;