Κραυγὲς ἀγωνίας ἀπὸ Πανεπιστήμια τῆς χώρας

Τὰ κείμενα ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι συγκλονιστικά:

«Δραματικὴ ἔκκληση πρὸς τὴν Πολιτεία νὰ παρέμβει στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῆς χρήσης ναρκωτικῶν μέσα σὲ πανεπιστημιακὸ χῶρο κάνουν 522 φοιτητὲς τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μὲ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλαν στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου».

Παραθέτουμε τὰ κυριότερα σημεῖα τῆς ἐπιστολῆς ποὺ ἔστειλαν οἱ φοιτητὲς πρὸς «τὰ μέλη τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας», ἐνῶ ταυτόχρονα συνέλεγαν ὑπογραφὲς ἀπὸ τοὺς συμφοιτητές τους μὲ ἐντυπωσιακὴ συμμετοχή:

«Κάθε μέρα ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωί, στὸν προαύλιο χῶρο τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς κινοῦν­ται οὐσιαστικὰ ἀνενόχλητοι ἔμποροι ναρκωτικῶν, οἱ ὁποῖοι κάνουν τὶς δοσοληψίες τους μπροστὰ στὰ μάτια ὅλων, ἀκόμη καὶ μπροστὰ στοὺς φύλακες τοῦ campus, οἱ ὁποῖοι μᾶλλον δὲν μποροῦν νὰ κάνουν τίποτε. Ἡ κατάσταση ἔχει ἐκτροχιαστεῖ τόσο, ποὺ οἱ διακινητὲς σχεδὸν διαλαλοῦν τὸ ἐμπόρευμά τους σὲ κάθε περαστικό, παρενοχλοῦν φραστικὰ καὶ ἐνίοτε σωματικὰ φοιτήτριες καὶ φοιτητές, συγκεν­τρώνονται καὶ φωνάζουν ἀκριβῶς ἔξω ἀπὸ τὶς αἴθουσες ποὺ κάνουμε μάθημα. (…) Ἤδη οἱ φοιτητὲς φοβόμαστε νὰ κυκλοφορήσουμε σὲ πολλὲς περιοχὲς τοῦ πανεπιστημίου, τὸ ὁποῖο τείνει νὰ μετατραπεῖ σὲ γκέτο, εἰδικὰ μετὰ τὴ δύση τοῦ ἡλίου ποὺ ἐγκαταλείπεται στὴν τύχη του. (…) Εἴμαστε φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες ἀπὸ τὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ ποὺ ἔχουμε κουραστεῖ ἀπὸ τὴ συνεχὴ ὑποτίμηση τῶν σπουδῶν μας, ἀπὸ τὸν φόβο νὰ κυκλοφορήσουμε σὲ ἕναν χῶρο ποὺ ἀποτελεῖ τὸ δεύτερο σπίτι μας, ἀπὸ τὴν ἐξαθλίωση τῆς Σχολῆς μας σὲ ἐπίπε­δα τριτοκοσμικῆς χώρας. (…) Ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους, τὶς πανεπιστημιακὲς ἀρχὲς καὶ τὴν πολιτεία, νὰ μὴν κρύβον­ται πίσω ἀπὸ γενικόλογες προτροπές, εὐχολόγια καὶ στατιστικές, καὶ νὰ λάβουν ἐπιτέλους ἀποτελεσματικὰ μέτρα καὶ νὰ διασφαλίσουν τὸ ἐλάχιστο: τὴν αἴσθηση τῆς σωματικῆς μας ἀσφάλειας στὴν ἀκαδημαϊκή μας ζωή» («tovima.gr» 22-10-2018).

«Μετὰ τοὺς φοιτητές, κείμενο καταγγελίας γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ὑπογράφουν τώρα καὶ 415 καθηγητὲς τοῦ Ἱδρύματος ποὺ ζητοῦν ἕνα ἀποτελεσματικὸ σχέδιο ἀντιμετώπισης τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ἐγκληματικότητας στοὺς χώρους του».

Μεταξὺ ἄλλων γράφουν: «Ἡ ἔλλογη κραυγὴ τῶν φοιτητῶν μας φέτος ἀκούστηκε ξεκάθαρη καὶ δυνατὴ ὅσο ποτέ! (…) Σὲ λίγες μόνο ἡμέρες ὑπογράφηκε – χωρὶς ἀνάμειξη τῶν παρατάξεών τους – ἀπὸ 1.100 φοιτητές (…). Ἐμεῖς ὡς καθηγητές τους, στεκόμαστε δίπλα τους καὶ ἀγωνιζόμαστε μαζί τους γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό: ἕνα ἀσφαλὲς πανεπιστήμιο, χῶρο καθημερινῆς δημιουργίας καὶ ἐκπαίδευσης. (…) Ἔχουμε ἐξαντλήσει κάθε διοικητική, οἰκονομικὴ καὶ νομικὴ δυνατότητα, καὶ δὲν σταματοῦμε νὰ καλοῦμε τὴν πολιτεία νὰ ἀναλάβει ἐπιτέλους τὴν κύρια εὐθύνη ποὺ τῆς ἀναλογεῖ, ἀμέσως, προτοῦ θρηνήσουμε θύματα» («tovima.gr» 30-10-2018).

Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Σύγκλητος τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν «σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τὸ τεράστιο πρόβλημα τῆς παρουσίας τοξικομανῶν γύρω ἀπὸ τὶς ἐγκαταστάσεις του (…) ἀποφάσισε συμβολικὰ τὴν ἀναστολὴ τῆς ἀκαδημαϊκῆς λειτουργίας τῶν προπτυχιακῶν προγραμμάτων τοῦ Ἱδρύματος» γιὰ μία ἡμέρα (24 Ὀκτωβρίου) («enikos.gr» 23-10-2018).

Ἡ τραγικὴ κατάσταση ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπὸ τὴν ἀσύστολη δράση τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν εἴτε ἐντὸς εἴτε γύρω ἀπὸ πανεπιστημιακοὺς χώρους, ἔχει ὁδηγήσει σὲ εὐτελισμὸ τῶν ἱδρυμάτων αὐτῶν καὶ σὲ ἀπόγνωση τὶς πρυτανικὲς ἀρχὲς ἀλλὰ καὶ πολλοὺς φοιτητές. Εἶναι δὲ γενικῶς γνωστὸ ὅτι καὶ στὴν Ἀθήνα τὰ κρούσματα τῆς ἀπαράδεκτης αὐτῆς δραστηριότητας εἶναι μόνιμα πλέον τόσο στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Παν­επιστημίου Ἀθηνῶν ὅσο καὶ στὸ παλαιὸ συγ­κρότημα τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου στὸ κέντρο τῆς πρωτεύουσας. Λοιπὸν εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νὰ πληθύνουν καὶ νὰ ἐνταθοῦν οἱ φωνὲς διαμαρτυρίας ἀπὸ ὅλες τὶς κατευθύνσεις πρὸς τὶς ἁρμόδιες ἀρχές, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ἴδια τὴν Κυβέρνηση, ὥστε νὰ ληφθοῦν ἐπείγοντα μέτρα γιὰ τὴν ἀνάσχεση τῆς κοινωνικῆς αὐτῆς μάστιγας.