«Ἀπίστευτες μεθοδεύσεις»…

Θλιβερὰ ἀντιθρησκευτικὰ περιστατικὰ ἐκ­τυλίχθησαν τὸν τελευταῖο καιρὸ στὸ νησὶ τῆς Λέσβου. Τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἔγραψαν:

«Χρησιμοποιώντας ἀπίστευτα τεχνάσματα μέσῳ τῆς πολεοδομίας, τὸ Δημόσιο ἀποφαίνεται τώρα πὼς οἱ αἰγιαλοὶ μετατράπηκαν σὲ ἰδιοκτησίες καὶ συνεπῶς ἀπαιτεῖται εἰδικὴ ἄδεια ἀπὸ τὴν πολεοδομία γιὰ νὰ ἐγκριθεῖ ἡ ἐπανακατασκευὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὸν ὁποῖο κάποιοι γκρέμισαν ἐξυπηρετώντας ἀλλότριους καὶ σκοτεινοὺς στόχους» («ekkli­siaonline.gr» 16-10-2018).

Ἐξάλλου «βεβηλώθηκε καὶ καταστράφηκε ὁλοσχερῶς προσκυνητάρι μὲ τὴ μορφὴ μι­κρῆς ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο ἦταν τοποθετημένο στὴν ἴδια περιοχὴ μὲ τὸν Σταυρὸ ποὺ γκρέμισαν ἄγνωστοι στὴ θέση Ἀπελῆ τῆς Μυτιλήνης! (…) Αὐτὸ ὅμως ποὺ προκαλεῖ ἐρωτηματικὰ εἶναι ἡ στάση τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν ἐνάντια στὴν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δίνεται μήνυμα ὅτι θὰ πρέπει σιγά-σιγὰ νὰ φύγουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα σύμβολα ἀπὸ τὸ νησί, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου καὶ ἐν συνεχείᾳ σὲ ὅλη τὴν χώρα, γιὰ νὰ μὴν προσβάλλονται οἱ ἀλλόθρησκοι, ὅπως ἰσχυρίζονται κάποιες ΜΚΟ» («Pronews» 17-10-2018).

Δυστυχῶς ἔχουμε φθάσει σὲ κρίσιμη καμπὴ γιὰ τὴν ὑπόσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Διάφορες ΜΚΟ (Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις) δροῦν συχνὰ ἀνεξέλεγκτα στὴ χώρα μας, ἐνῶ ἡ Κυβέρνησή μας συμπορεύεται ἰδεολογικὰ μαζί τους, ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν παραβίαση τοῦ Συντάγματος ποὺ προστατεύει τὴν «ἐπικρατοῦσα θρησκεία» τῶν Ἑλλήνων καὶ τὰ ἱερὰ σύμβολα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ­κλησίας μας.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐπαίσχυντη αὐτὴ τακτικὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ὁ Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν τῆς γειτονικῆς μας Ἰταλίας κ. Ματέο Σαλβίνι δήλωσε μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση: «Ὁ σταυρὸς ἐνοχλεῖ τοὺς μετανάστες, δὲν ἀρέσει στὶς ΜΚΟ καὶ τὸν ρίχνουν! Τί ἠλιθιότητα! Μιὰ κοινωνία ποὺ προσβάλλει τὶς ρίζες της, εἶναι μιὰ κοινωνία χωρὶς μέλλον. Ἐλπίζω οἱ κάτοικοι τοῦ τόπου νὰ ξαναστήσουν αὐτὸν τὸν ὑπέροχο σταυρὸ στὴν κορυφὴ πάνω ἀπὸ τὴ θάλασσα, ὥστε νὰ δηλώνει σὲ ὅποιον ἔρχεται ὅτι ἐδῶ εἴμαστε Εὐρώπη» («Ρομφαία» 21-10-2018).

Ἀξίζουν ἐγκάρδια συγχαρητήρια στοὺς Χριστιανοὺς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔστησαν τὸν τσιμεντένιο σταυρὸ στὴν ἀκτὴ Ἀπελῆ τῆς Λέσβου, πράγμα ποὺ ἀποτελεῖ ὁμολογία πίστεως στὸν σταυρωμένο Λυτρωτή μας Χριστό. Ἐλπίζουμε ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ ἀντιδράσει μὲ ἀποτελεσματικὸ τρόπο στὰ ἀπαράδεκτα αὐτὰ ἀντιθρησκευτικὰ γεγονότα, ποὺ προσβάλλουν βάναυσα τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τοῦ ἑλληνορθόδοξου λαοῦ μας, ἀπαιτώντας τὸν σεβασμὸ τοῦ Συντάγματος.