Ἅγιος Ἀμφιλόχιος, ὁ Γέροντας τῆς Πάτμου

Στὶς 29 Αὐγούστου 2018 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταν­τινουπόλεως, μὲ τὴν Εἰσήγηση τῆς ἁρμόδιας Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς, ὑπὸ τὴν προε­δρία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατέταξε στὸν κατάλογο τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας τὸν ἱερομόναχο π. Ἀμφιλόχιο Μακρῆ.

Ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος γεννήθηκε στὸ ἱερὸ νησὶ τῆς Ἀποκαλύψεως, τὴν Πάτμο, τὸ 1889. Διακόνησε ὡς ἐφημέριος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πάτμου κατὰ τὰ ἔτη 1920 ἕως 1926 καὶ ὡς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Σπηλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως ἀπὸ τὸ 1926 ἕως τὸ 1932. Στὶς 14 Νοεμβρίου 1935 ἐξελέγη Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἔπειτα ἀπὸ μία ἁγία καὶ θεοφιλὴ ἡγουμενία παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸν Κύριο, μέσα σὲ πολλοὺς πόνους λόγῳ τοῦ ζαχαροδιαβήτη, τὴν 16η Ἀπριλίου 1970 καὶ ἐτάφη τὴν ἑπόμενη ἡ­μέρα στὸ κοιμητήριο τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Μητρὸς Ἠγαπημένου, τὴν ὁποία εἶχε ἱδρύσει ὁ ἴδιος.

Ὁ ὅσιος Ἀμφιλόχιος ἐπετέλεσε μέγα πνευματικὸ καὶ ἐθνικὸ συγχρόνως ἔργο στὰ Δωδεκάνησα, τὰ ὁποῖα τότε κατεῖχαν οἱ Ἰταλοί, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νὰ ὑποτάξουν στὸν Παπισμὸ τοὺς ἐκεῖ Ἕλληνες. Ἵδρυσε πολλὰ κρυφὰ σχολεῖα καὶ μα­ζὶ μὲ τὴν κατήχηση φύτευε στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλληνόπουλων τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν Ἑλλάδα.

Ἡ δράση του αὐτή, ποὺ ἔγινε γνωστὴ στὴν ἰταλικὴ διοίκηση τῶν Δωδεκανήσων, εἶχε ὡς συνέπεια νὰ διωχθεῖ ἀπὸ ἐκεῖ ὡς ἀνεπιθύμητος. Κατέφυγε τότε στὴν Ἀθήνα καὶ βρῆκε θερμὴ φιλοξενία γιὰ ὁρισμένα χρόνια στὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων ἡ «Ζωή». Στὸ διάστημα αὐτὸ ἐξομολογοῦσε σὲ κεντρικοὺς Ναοὺς τῶν Ἀθηνῶν. Μεταξὺ τῶν ἐξομολογουμένων του μάλιστα ἦταν καὶ ὁ μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Σπυρίδων Βλάχος.

Οἱ πιὸ βασικὲς συμβουλές του στοὺς ἐξομολογουμένους του ἦταν νὰ μελετοῦν τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ ἄλλα πνευματικὰ Ὀρθόδοξα βιβλία ποὺ ὑπῆρχαν τότε, νὰ προσεύχονται καὶ νὰ ἀγωνίζονται, ὥστε μὲ τὴν βοήθεια καὶ τὴν Χάρι τῆς Ἐξομολογήσεως καὶ τῆς θείας Κοινωνίας νὰ ἀπολαύσουν τὴν εὐτυχία τοῦ Παραδείσου.

Εἶχε ἁγιότητα βίου θαυμαστὴ καὶ πολλοὶ πιστοὶ ἔχουν ζήσει θαύματα χάρη στὶς προσευχές του, πράγμα τὸ ὁποῖο ἐπαναλαμβάνεται στὶς ἡμέρες μας. Ἅγιε Ἀμφιλόχιε, πρέσβευε καὶ ὑπὲρ ἡμῶν!