«Μεγάλο δῶρο τῆς Παναγίας»

Ἔτσι χαρακτήρισε τὴν ἀπελευθέρωση τῶν δύο στρατιωτικῶν μας ἀπὸ τὶς φυλακὲς τῆς Ἀδριανουπόλεως ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του τὴν Ἴμβρο, ὅπου ἔλαβε μέρος στὸν Ἑσπερινὸ ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Σχοινούδι τῆς Ἴμβρου. Ἡ φωνὴ τοῦ Πατριάρχη, ποὺ διακοπτόταν ἀπὸ συγκίνηση, γέμισε ρίγη συγκινήσεως τὶς ψυχὲς ὅλων τῶν Ἑλλήνων τῆς τουρκοκρατούμενης Ἴμβρου. Συγκινήθηκαν καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη τῆς Ἑλλάδος.

Ἔπειτα ἀπὸ φυλάκιση πεντέμισι μηνῶν, χωρὶς κατηγορητήριο, τὸ νὰ ἀπελευθερωθοῦν παραμονὴ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, δὲν εἶναι ἀσήμαντο γεγονός. Σημαίνει ὅτι ἡ Παναγία ἄκουσε τὶς προσευχὲς τῶν χιλιάδων πιστῶν ποὺ ζητοῦσαν τὴ βοήθειά της, καὶ ἀπάντησε. Ἀπάντησε κάνοντας ἕνα δῶρο στὶς πονεμένες μητέρες τῶν φυλακισμένων παιδιῶν τους τὴν ἡμέρα τῆς μεγάλης γιορτῆς της, ἐλευθερώνοντας τὰ παιδιά τους, ὅπως εἶπε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης τῶν Ἀθηνῶν.

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μας κ. Προκόπης Παυλόπουλος ἀπὸ τὴν ἀκριτικὴ Κάρπαθο, ὅπου μετέβη γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Δεκαπενταυγούστου, δήλωσε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἑορτάζουμε σήμερα… τὴ Μεγάλη Γιορτὴ τῆς Χριστιανοσύνης… Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἐπισημάνω τὸ ὅτι ἡ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου συμπίπτει μὲ τὴν ἀποφυλάκιση καὶ ἀπελευθέρωση τῶν δύο στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων Δημήτρη Κούκλατζη καὶ Ἄγγελου Μητρετώδη. Καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία ξανατονίζω ὅτι ἡ εὐτυχὴς αὐτὴ ἐξέλιξη ἀφενὸς συνιστᾶ στοιχειώδη πράξη δικαιοσύνης ἐκ μέρους τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν, ἀφετέρου δὲ δείχνει καὶ τὸν δρόμο ποὺ μπορεῖ καὶ πρέπει ν᾿ ἀκολουθήσει ἐφεξῆς ἡ Τουρκία, προκειμένου ν᾿ ἀποκατασταθεῖ πλήρως τὸ κλίμα φιλίας καὶ καλῆς γειτονίας μὲ τὴν Ἑλλάδα…».

Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας ἀνακοινώθηκε ἡ ἀπελευθέρωση τῶν στρατιωτικῶν μας. Καὶ ἀμέσως, μέσα σὲ γενικὴ συγκίνηση, μεταφέρθηκαν μὲ τὸ πρωθυπουργικὸ ἀεροσκάφος καὶ τὴν παρουσία ὁρισμένων ἐπισήμων στὴν πατρίδα μας μὲ πρῶτο σταθμὸ τὴ Θεσσαλονίκη. Ἦταν μιὰ νίκη ποὺ χάρισε στὴν Ἑλλάδα ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός.