“Τῶν Ἀποστόλων τό κήρυγμα καί τῶν Πατέρων τά δόγματα…”

Αὐτή τήν ἑβδομάδα δέν ἔχει προγραμματιστεῖ κάποια ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου μας.