«Τῶν Ἀποστόλων τό κήρυγμα καί τῶν Πατέρων τά δόγματα…»

Αὐτή τήν ἑβδομάδα δέν ἔχει προγραμματιστεῖ κάποια ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου μας.