Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος

Τὴν πλήρη ἀντίθεσή της ἐξέφρασε ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης σχετικὰ μὲ τὴν προτεινόμενη ἀναθεώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Συν­τάγματος, καὶ μάλιστα τοῦ ἄρθρου 3, τὸ ὁποῖο ὁρίζει τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Σὲ συνάντηση ποὺ εἶχε εἰδικὴ συνοδικὴ ἀντιπροσωπεία ὑπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Εἰρηναῖο μὲ βουλευτὲς τῆς Κρήτης γιὰ τὸ θέμα αὐτό, τονίσθηκε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνει δεκτὴ ἡ ἀλλαγὴ ποὺ προτείνεται γιὰ τὸ ἄρθρο 3 στὸ σχέδιο ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντά­γματος ἀπὸ τὴν εἰδικὴ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα ὑπὸ τὸν ἀναπληρωτὴ Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν κ. Κατρούγκαλο. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ πρόταση τῆς ὁμάδας αὐτῆς εἶναι, στὸ ἄρθρο 3, στὸ ὁποῖο ὁρίζεται ὅτι «ἐπικρατούσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ», νὰ ἐπέλθει τροποποίηση μὲ τὴ φράση: «ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία εἶναι θρησκευτικὰ οὐδέτερη».

Ἡ εἰδικὴ συνοδικὴ ἀντιπροσωπεία ἐνημέρωσε τοὺς βουλευτὲς τῆς Κρήτης ὅτι τυχὸν τροποποίηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντά­γματος, τὸ ὁποῖο ἐπιπλέον ἀναφέρεται στὶς σχέσεις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, θὰ σήμαινε κατάργηση τοῦ ἰσχύοντος Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία ὑπάγεται στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, καὶ συν­επῶς κατάργηση οὐσιαστικὰ τῆς ἐκ­κλησιαστικῆς ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀναφέρεται στὴν ἐπικείμενη ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Ἀ­πὸ τὸ περασμένο ἔτος ἐπανειλημμένα δια­βήματα ἔχουν γίνει ἀπὸ τὴν Ἐπαρχιακὴ Σύνοδό της πρὸς τὴν Πολιτεία γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Ὅμως ἡ φωνὴ ἀγωνίας της, πέρα ἀπὸ τὸν συγκεκριμένο κίνδυνο ποὺ ἐπισημαίνει, ἀπηχεῖ τὴν ­ἀγωνία τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀκόμα κατέχει θρη­­σκευτικὴ ὁμοιογένεια ἄνω τοῦ 90%, πα­ρὰ τὴν ἀπαράδεκτη ὀλιγωρία κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἀπὸ τὴν Πολιτεία στὸ θέμα αὐτό, ποὺ αὐξάνει τὴν ἐπέλαση στὸ ἐσωτερικὸ ἀλλόθρησκων μεταναστευτι­κῶν ὀρδῶν. Τυχὸν μετατροπὴ στὴ θρησκευτικὴ ταυτότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀπὸ ὀρθόδοξο σὲ οὐδετερόθρησκο θὰ ἔχει ὀλέθριες συνέπειες ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δὲν φοβᾶται καμία ἐξωτερικὴ ἀπειλὴ οὔτε στηρίζεται σὲ ἐ­­ρείσματα πολιτειακά, ἀλλὰ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ ἑλ­ληνικὸ ἔθνος, τὸ ὁποῖο στὸ διάβα τῶν αἰώνων ἔχει ταυτίσει τὴν ἐθνική του ὑπόσταση μὲ τὴ χριστιανική του ταυτότητα. Οὐδετερόθρησκη Ἑλλάδα σημαίνει ἀφανισμένη Ἑλλάδα. Ἀποφασίσαμε μήπως νὰ αὐτοκτονήσουμε ὡς ἔθνος; Οὐδέποτε θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ περάσει τέτοια ρήτρα στὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα. Σεβόμαστε τὴν ἱστορία μας καὶ τὴν πολιτισμική μας ταυτότητα, προσκυνοῦμε τὴν Πίστη τῶν πατέρων μας.