Ἔγκλημα σὲ βάρος καρκινοπαθῶν

Ἡ εἴδηση ποὺ ἀκολουθεῖ προξένησε κατάπληξη στὴν κοινὴ γνώμη:

«Τὰ στελέχη τῆς Διεύθυνσης Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας, μὲ τὴ συνδρομὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων (ΕΟΦ), σὲ περιοχὲς τῆς Ἀττικῆς καὶ στό Μεσολόγγι, συνέλαβαν 21 ἄτομα, ἡλικίας ἀπὸ 22 ἕως 70 ἐτῶν. Συγκατηγορούμενοι τῶν παραπάνω εἶναι ἀκόμα 14 ἄτομα. (…) Τὰ μέλη τῆς ὀργάνωσης προμηθεύονταν παράνομα, μέσῳ ὑπεξαιρέσεων, ψευδῶν ἰατρικῶν πιστοποιήσεων καὶ ἀπατῶν, φαρμακευτικὰ σκευάσματα ὑψηλοῦ κόστους, κυρίως νοσοκομειακῆς χρήσης, τὰ ὁποῖα στὴ συνέχεια διακινοῦσαν καὶ ἐξῆγαν σὲ φαρμακαποθῆκες τῆς Γερμανίας, τῆς Ἑλβετίας καὶ τῆς Ἰταλίας, μὲ ὑπερδιπλάσια τιμή, συγκριτικὰ μὲ τὸ κόστος ἀγορᾶς τους. (…)

Μὲ σοκαριστικὸ τρόπο ὁ ἀξιωματικὸς τῆς Διεύθυνσης Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας περιγράφει τὸν τρόπο τοῦ κυκλώματος γιὰ τὴν ὑφαρπαγὴ τῶν ἀκριβῶν ἀντικαρκινικῶν φαρμάκων: “Φανταστεῖτε τρεῖς ἀσθενεῖς ποὺ ἔκαναν παράλληλα χημειοθεραπεία μὲ ἀκριβὰ ἀντικαρκινικὰ φάρμακα. Ἔπρεπε νὰ χορηγηθοῦν 500 ml τοῦ φαρμάκου στὸν καθένα. Οἱ ‘συνεργάτες’ χορηγοῦσαν ἀπὸ 300 ml στὸν κάθε ἀσθενή, κλέβοντας οὐσιαστικὰ 600 ml φαρμάκου γιὰ λογαριασμὸ τῆς ‘μαφίας’”» («Pronews» 5-5-2018).

Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα, κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα 2013 ἕως 2016 τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν παραπάνω «ἐγκληματικὴ δραστηριότητα ὑπολογίζονται στὰ 25 ἑκατομμύρια εὐρώ, τὰ ὁποῖα ἀντιστοιχοῦν σὲ συνολικὴ ποσότητα 14.400 σκευασμάτων».

Ἐπιπλέον «ἡ ζημιὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἀπὸ τὴ δράση τῆς ὀργάνωσης» ἀνέρχεται τουλάχιστον στὰ 13.700.000 εὐρώ.

«Ἀπίστευτο καὶ ὅμως ἀληθινό»! Ἡ ἐπιγραμματικὴ αὐτὴ φράση ταιριάζει ἀπόλυτα στὴ μακροσκελὴ εἴδηση ποὺ διαβάσαμε μὲ συγκλονισμὸ ψυχῆς καὶ παραθέσαμε μόνο τὰ κυριότερα σημεῖα της. Ἀπορεῖ κανεὶς μὲ τὴν ἀπύθμενη ἀναλγησία «ἰατρῶν καὶ προσωπικοῦ νοσηλευτικῶν ἱδρυμάτων, συμβεβλημένων μὲ τὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Παροχῆς Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας (ΕΟΠΥΥ)», οἱ ὁποῖοι δέχθηκαν νὰ στρατολογηθοῦν σὲ μιὰ ἐγκληματικὴ ὀργάνωση ποὺ δροῦσε σὲ βάρος καρκινοπαθῶν ἀσθενῶν. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη θὰ πράξει ὅ,τι ἐπιβάλλεται γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐννόμου τάξεως, ἡ ὁποία παραβιάσθηκε μὲ τόσο βάναυσο τρόπο ἀπὸ ἐπίορκους λειτουργοὺς τῆς δημόσιας ὑγείας. Ποιὸς ὅμως θὰ ἀναλάβει νὰ νουθετήσει ὄχι μόνο τοὺς ἐκτραπέντες, ἀλλὰ καὶ τὸ σύνολο τῆς κοινωνίας, ὥστε κυρίως ἡ νέα γενιὰ νὰ μὴν παρασύρεται ἀπὸ τὸν πειρασμὸ τοῦ εὔκολου πλουτισμοῦ ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς συνέπειες; Διότι πάνω ἀπ᾿ ὅλους ἀγρυπνεῖ ἡ θεία Δικαιοσύνη, γιὰ τὴν ὁποία μᾶς προειδοποιεῖ ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ: «Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος» (Ἑβρ. ι΄ 31)!