58ο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο τοῦ Συλλόγου “Ὁ Μέγας Βασίλειος”

Σᾶς προσκαλοῦμε στό 58ο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο τοῦ τομέως Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου “Ὁ Μέγας Βασίλειος”. Τὸ Συνέδριο θά πραγματοποιηθεῖ στὶς 28 Δεκεμβρίου 2017 στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο, μὲ θέμα: Ἡ συμβολή τῆς φυσικῆς οἰκογένειας στήν ἰσόρροπη ψυχοσωματική ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν”.

Δεῖτε παρακάτω τὸ πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου.