Χτυποῦν στὴν καρδιά…

Ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ παρανοϊκὰ συμβαίνον­τα στὸν τόπο μας τὰ τελευταῖα χρόνια ἀποτελοῦν ἐφαρμογὴ ἐντολῶν ἀπὸ κατασκότεινα ὕπουλα κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ, πολλοὶ καὶ τὸ γνωρίζαμε καὶ τὸ γράφαμε. Δὲν εἴχαμε δὲ καμία ἀμφιβολία ὅτι καὶ τὸ τελευταῖο νομοθετικὸ τερατούργημα γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου τέτοια προέλευση θὰ εἶχε. Κάτι ἄλλωστε ποὺ ἐπιβεβαιώθηκε ὠμά, ὅταν ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Σταῦρος Κοντονῆς συναντήθηκε τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 16 Ὀκτωβρίου μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο. Ἡ σύντομη εἴδηση ποὺ δημοσιεύθηκε στὰ Μέσα Ἐνημερώσεως εἶναι σαφέστατη:

«Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ ΑΠΕ – ΜΠΕ (Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων – Μακεδονικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων), ἀντικείμενο τῆς συνάντησης ἦταν ὁ νέος νόμος γιὰ τὴ νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου καὶ ἔγινε μὲ πρωτοβουλία τοῦ ἴδιου τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, λόγῳ τῆς παραπληροφόρησης ποὺ ὑπάρχει σχετικὰ μὲ τὸ θέμα.

Ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης ἐνημέρωσε τὸν Ἀρ­χιεπίσκοπο γιὰ τὶς διεθνεῖς δεσμεύσεις ποὺ ἔχει ἀναλάβει ἡ χώρα γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα, ὅπως ἐπίσης καὶ γιὰ τὶς 16 ἀποφάσεις ποὺ ἔχουν ληφθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη.

Τέλος, ὁ κ. Κοντονῆς ἐνημέρωσε τὸν Ἀρ­χιεπίσκοπο γιὰ τὶς πολὺ αὐστηρὲς προϋποθέσεις ποὺ τίθενται στὸν νέο νόμο, ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἀλλαγὴ ταυτότητας φύλου στὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν».

Ἔτσι λοιπόν! «Διεθνεῖς δεσμεύσεις» ἐπέβαλαν στὴν Ἑλλάδα τὸν ἐπαίσχυντο νόμο. Ἀλλὰ ἂς μὴν ξεγελαστοῦν ἀπὸ τὸν εὐφυὴ αὐτὸν ὅρο οἱ φίλοι ἀναγνῶστες. Δὲν πρόκειται δυστυχῶς ἁπλῶς γιὰ «διεθνεῖς δεσμεύσεις». Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ αὐστηρὲς ἐντολὲς σατανοκίνητων στοῶν καὶ λεσχῶν, ποὺ οἱ ἑκάστοτε ἐθελόδουλες κυβερνήσεις τὶς ἐκτελοῦν ἀμέσως καὶ τυφλά.

Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ περίφημη θεματικὴ ἑβδομάδα στὰ Γυμνάσια τῆς χώρας καὶ ἡ ἐπιμονή τους στὴν πλήρη διαστροφὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Διότι οἱ δολοφόνοι ξέρουν ποῦ χτυποῦν: Στὴν καρδιὰ τῆς κοινωνίας, τὰ παιδιά. Σύνθημά τους τό: «Δῶσε μου τὸ παιδὶ μέχρι νὰ γίνει ἑπτὰ χρονῶν καὶ θὰ σοῦ δώσω τὸν ἄνδρα». Χτυποῦν τὶς εὐαίσθητες νεανικὲς καρδιὲς σήμερα, γιὰ νὰ ἐλέγξουν ἀπόλυτα τὸν κόσμο αὔριο.
Ἀλλὰ ἂν νομίζουν ὅτι θὰ πάρουν τὸ κάστρο τῆς Ἑλλάδος ἀπολέμητο, κάνουν μεγάλο λάθος. Θὰ δώσουμε τὴ μάχη μας πάνω στὶς ἐπάλξεις μέχρι τὸ τέλος. Κι οὔτε νὰ θαρρέψουν, ἂν νικήσουν σ᾿ αὐτὴ τὴ φάση. Διότι θὰ εἶναι πάντα ἡττημένοι. Ἀφοῦ, ἔτσι καὶ ἀλλιῶς, χωρὶς νὰ τὸ θέλουν, τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου ὑπηρετοῦν. Καὶ ὁ Κύριος τοῦ κόσμου καὶ τῆς Ἱστορίας «ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς» (Ψαλ. β΄ 5).

Περιοδικό “Ὁ Σωτήρ”