Τὰ δάκρυα τοῦ εὔζωνα

Μὲ ἔξοδα τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας τῆς Ἀδελαΐδας, πρωτεύουσας τῆς Νότιας Αὐ­στραλίας, μετέβησαν καὶ ἔλαβαν μέρος στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀδελαΐδας ἕνα τμῆμα τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς Ἀθηνῶν. Ἡ παρουσία τῶν εὐζώνων συγκίνησε ὅλους τοὺς Ἕλληνες ὁμογενεῖς ποὺ ζοῦν στὴ μακρινὴ Αὐστραλία.

Ἰδιαιτέρως συγκινητικὸ ὑπῆρξε τὸ ἑξῆς γεγονός. Ὅταν κατὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, βοηθὸς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ, ἀναφερόμενος στὴν παρουσία τῶν εὐζώνων μίλησε γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ πατρίδα μας, συνέβη τὸ ἑξῆς: Ἦταν τόσο συγκινητικὰ καὶ θερμὰ τὰ λόγια τοῦ Ἐπισκόπου γιὰ τὴν πατρίδα μας Ἑλλάδα, ὥστε μεταξὺ πολλῶν ποὺ δάκρυσαν, δάκρυσε καὶ ἕνας εὔζωνας. Τὰ δάκρυα γέμιζαν τὸ πρόσωπό του καὶ μὴ μπορώντας νὰ τὰ σφογγίσει, καθὼς ἔμενε ἀκίνητος στὴ θέση του, ὅπως ἐπέβαλλε τὸ καθῆκον του καὶ τὸ πρωτόκολλο, τὸν πλησίασε κάποιος ὁμογενὴς καὶ σφόγγιζε μ᾿ ἕνα χαρτομάντηλο τὸ πρόσωπό του. Ἡ συγκινητικὴ στιγμὴ μεταδόθηκε μὲ τὰ μέσα διεθνοῦς Ἐνημερώσεως σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο.

Σὲ συνέντευξη ποὺ παρεχώρησε ὁ συγ­κεκριμένος εὔζωνας, ὀνόματι Κωνσταντίνος Λούσιας, ποὺ κατάγεται ἀπὸ τὸ χωριὸ Γαβριὰ τῆς Ἄρτας, στὴν ἐφημερίδα τῆς Ἀδελαΐδας «Νέος Κόσμος», εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἡ ἔνταση καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ποὺ ἔνιωσα ἐκείνη τὴ στιγμή, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ πάθος τῶν λόγων τοῦ Ἐπισκόπου ποὺ μιλοῦσε μὲ τόση ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Εὔζωνες, κορύφωσαν τὴν συγκίνησή μου. Δὲν μπόρεσα νὰ συγκρατήσω τὰ δάκρυά μου… Θὰ ἐξακολουθήσω ὣς τὸ τέλος τῆς θητείας μου νά… ἐκπληρώνω τὸ ὄνειρό μου ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ τιμῶ τὴν πατρίδα μου καὶ τὸν κάθε στρατιώτη ποὺ ἔδωσε τὴ ζωή του γιὰ νὰ ζήσουμε ἐμεῖς ἐλεύθεροι σήμερα» («Νέος Κόσμος» 1-5-2017, «Δημοκρατία 2-5-2017).

Σπουδαῖο μάθημα ἁγνῆς φιλοπατρίας ἀπὸ τὴ μακρινὴ Αὐστραλία. Τὸ χρειαζόμαστε ἐπειγόντως ὅλοι μας.