Οἱ ἀμβλώσεις ὁδηγοῦν στὸν ἀφανισμὸ τῆς φυλῆς μας!

Ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς Ἰατρικῆς τοῦ Παν­επιστημίου Ἀθηνῶν κ. Παναγιώτης Δημα­κάκος μὲ ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο του στὴν ἐφημερίδα «Ἑστία» (24-4-2017) τονίζει τὶς τραγικὲς συνέπειες τῶν ἀμβλώσεων γιὰ τὴν πατρίδα μας. Μεταξὺ ἄλλων γράφει:

«Στοὺς νεώτερους χρόνους, ἕνας κόσμος πονεμένος καὶ μιὰ προϊοῦσα πνευματικὴ παρακμὴ μείωσε τὸν Δείκτη Γονιμότητος τῆς πατρίδος μας (παιδιά/γυναίκα) ἀπὸ 3,7 στὸ 0,9. Ὁ χαμηλὸς αὐτὸς δείκτης ἀπειλεῖ προσεχῶς τὴν ἑλληνικὴ ὕπαρξη, ὀφείλεται δὲ σὲ ποικίλους παράγοντες, σπουδαιότερος τῶν ὁποίων εἶναι οἱ ἀμβλώσεις, ἤτοι ὁ ψυχρὸς φόνος ἑνὸς ἀνθρώπου σ᾿ ἐμβρυϊκὴ ἡλικία.

Στὴν Εὐρώπη ἡ Ἑλλάδα εἶναι πρώτη καὶ στὸν κόσμο τρίτη στὶς ἐθνοκτόνες αὐτὲς ἀμβλώσεις. (…) Κατὰ τὴν τελευταία 30ετία ἀπὸ τῆς ψηφίσεως τοῦ νόμου “περὶ ἀμβλώσεων” (1986-2016), ἔχουν φονευθεῖ 10,5-13,5 ἑκατομμύρια ἀθῶα ἑλληνόπουλα, ἤτοι μία δεύτερη μεγαλύτερη Ἑλλάδα.

Ἡ κρίση τῆς Ἑλλάδος σήμερα δὲν εἶναι οἰκονομικὴ οὔτε μνημονιακή, εἶναι σ᾿ ἐτήσια βάση κυρίως ὑπαρξιακή, λόγῳ τῆς αὐτογενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων. Οἱ γονεῖς ὑπογράφουν τὸν φόνο, ἡ Θέμιδα νομοθετεῖ, ἡ Βουλὴ ψηφίζει, ὁ ἰατρὸς ἐκτελεῖ, ἡ πατρίδα ἀποθνήσκει καὶ κανεὶς δὲν ὁμιλεῖ· ἐπικρατεῖ ἄκρα νεκρικὴ σιωπὴ μὲ συμμετέχον­τες πολλοὺς στὸ ἐθνοκτόνο αὐτὸ ἔγκλημα. Εὐρωπαϊκὴ δημογραφικὴ ἔρευνα ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία τῆς Στοκχόλμης προβλέπει τὸ ἔτος 2080 μιὰ Ἑλλάδα μὲ 2.000.000 γηρασμένους Ἕλληνες καὶ ὁ τύπος ἀναφέρεται στὴν παρουσία 12.000.000 ἀλλοδαπῶν».

Στὸν ἐπίλογο τοῦ ἄρθρου του ὁ πολύπειρος καὶ πολύτεκνος κ. Καθηγητὴς ὑπογραμμίζει τὴν ἀνάγκη γιὰ «κατάργηση τῶν ἐθνοκτόνων ἀμβλώσεων» καὶ «ἀναβίωση τῆς τεκνογονίας μὲ οὐσιαστικὴ στήριξη τῆς οἰκογενείας καὶ ἀκολούθως ὑπαρχούσης νεολαίας καὶ ζωηφόρου ἔθνους».

Καθὼς περνοῦν τὰ χρόνια, τὸ περίφημο «δημογραφικὸ πρόβλημα» στὴν Ἑλλάδα ὀξύνεται καὶ διογκώνεται ὅλο καὶ περισσότερο. Ἐκεῖνο δὲ ποὺ δημιουργεῖ μεγάλη πικρία στὶς ψυχὲς πολλῶν συμπατριωτῶν μας εἶναι ἡ πραγματικὴ ἀδιαφορία γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή του ἀπὸ ὅλο τὸ πολιτικὸ φάσμα στὴ χώρα μας, παρ᾿ ὅλα τὰ «καμπανάκια κινδύνου» ποὺ ἀντηχοῦν κατὰ καιρούς. Ἡ εὐθύνη λοιπὸν τῶν πολιτικῶν μας εἶναι τεράστια γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς Φυλῆς μας. Ἀλλὰ ἡ σοβαρότερη εὐθύνη ἔγκειται στὴν κατάφωρη παραβίαση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος καταδικάζει «τὸν ψυχρὸ φόνο ἑνὸς ἀνθρώπου σὲ ἐμβρυϊκὴ ἡλικία». Ἂν ὑπάρξει ὅμως ἡ «πολιτικὴ βούληση», τὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνάσχεση τῆς τεράστιας αἱμορραγίας ποὺ ἀφανίζει τὸν Ἑλληνισμό, εἶναι ἕτοιμο ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Πρόκειται γιὰ τὸ βαρυσήμαντο Πόρισμα τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τοῦ «Δημογραφικοῦ», τὸ ὁποῖο μένει «θαμμένο» ἀπὸ τὸ 1993 στὰ ἀρχεῖα τοῦ Σώματος καὶ περιμένει τὴν ἐφαρμογή του! Θὰ βρεθεῖ ἐπιτέλους κάποιος ποὺ θὰ τολμήσει τὴ σωτήρια αὐτὴ «ἐκταφή»;