Αἱμοδοσία στὸ “Μ. Βασίλειο” τὴν Τρίτη 9 Μαΐου 2017

_5-2017.jpg_5-20172.jpg