Φωνὴ τοῦ πόνου τῆς καρδιᾶς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Μιλώντας πρόσφατα στὴ Λιβαδειὰ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη­νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος εἶπε ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς ἄρ­­­­χοντες τῆς χώρας μας μεταξὺ τῶν ἄλλων στὴν μεγάλης ἱστορικῆς σημασίας ὁμιλία του καὶ τὰ ἑξῆς: «Μπορεῖ νὰ πουλήσατε ἢ νὰ πουλᾶτε τοὺς θησαυροὺς τῆς Ἑλλάδας μας, νὰ πουλᾶμε τὰ λιμάνια μας, νὰ δίνουμε τὰ ἀεροδρόμιά μας, νὰ δίνουμε τὰ τρένα μας, ἀλλὰ τὴν πατρίδα μας καὶ τὴν Ὀρθοδοξία μας δὲν θὰ σᾶς τὴν παραδώσουμε… Εἶναι μιὰ δύσκολη ἐποχὴ καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι προβληματίζονται σὲ ὅλους τοὺς χώρους. Ἀπὸ τὸν πρῶτο μέχρι τὸν τελευταῖο χῶρο. Χρειάζεται νὰ ξεκαθαρίσουμε τί θέλουμε, ποιὰ οἰκογένεια θέλουμε, πῶς θέλουμε τὰ παιδιά μας, πῶς θέλουμε νὰ ζήσουμε αὔριο, κι ἀνάλογα μὲ αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ πορευθοῦμε». («Δημοκρατία» 20-10-2016).

Εἶναι λόγοι πόνου πνευματικοῦ πα­τέρα καὶ ἡγέτη οἱ λόγοι αὐτοί. Ἀλλὰ καὶ λόγοι εὐθύνης καὶ ἱεροῦ χρέους ἀπέν­αντι στὴν Πατρίδα μας καὶ στὴν ἔνδοξη ἱστορία της. Ξεπουλᾶμε τὰ τελευταῖα χρόνια τὰ πάντα γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε. Βάζουμε ἄλλα ἀφεντικὰ στὶς κερδοφόρες πηγὲς τῆς ζωῆς τῆς χώρας μας. Λησμονοῦμε ἴσως ὅτι οἱ κερδοφόρες αὐτὲς πηγὲς ἦταν ἔργα ἀνθρώπων ποὺ τοὺς ἐνέπνεαν ὑψηλὰ ἰδανικὰ τῆς ἁγνῆς φιλοπατρίας καὶ προπάντων τῆς βαθιᾶς εὐσέβειας καὶ τῆς εὐλάβειας πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας καὶ τῆς λατρείας μας πρὸς τὸν Θεὸ τῶν Πατέρων μας. Συνέβαλε μάλιστα γιὰ τὴν ἀπόκτηση κάποιων ἀπὸ αὐτὲς τὶς πηγὲς κατὰ ἕνα μέρος καὶ ἢ Ἐκκλησία μας μὲ μεγάλες δωρεές της. Ὅμως κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κατέχουν ὑψηλὲς θέσεις ἀνεξαρτήτως κομματικῶν ἀποχρώσεων ἀγνοοῦν ἢ λησμονοῦν τὴ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας ὄχι μόνο στὴ ζωὴ τοῦ Ἔθνους μας ἀλλὰ καὶ στὴ ζωὴ καὶ στὴν ὑπόσταση τοῦ κράτους μας. Ὅλοι τρῶμε ἀπὸ τὰ ἕτοιμα. Μὴν τὸ λησμονοῦμε αὐτὸ ποτέ. Ἡ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὴν Ἐκκλησία μας εἶναι αἰώνιο ἐθνικὸ χρέος μας.