Μάθημα ἐθνικῆς ταυτότητας στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας

Σθεναρὴ ἀντίσταση προέβαλαν οἱ μαθητὲς Λυκείου ἀπ̕ ὅλη τὴ χώρα καὶ τὴν Κύπρο τὸν περασμένο Ἰούλιο στὴν καθιερωμένη «Βουλὴ τῶν Ἐφήβων» ἀπέναντι στὶς προωθούμενες ἀλλαγὲς ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας σχετικὰ μὲ τὰ Θρησκευτικά, τὶς μαθητικὲς παρελάσεις, τὴν πρωινὴ προσευχὴ στὰ σχολεῖα καὶ τὴ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Τὰ θέματα αὐτὰ βρέθηκαν στὸ ἐπίκεντρο σκληρῆς κριτικῆς τῶν μαθητῶν ἀπέναντι στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας, παρόν­τος καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ.
Συγκεκριμένα ὁ μαθητής – βουλευτὴς Φώτης Μουροῦτσος ἀπὸ τὴν Ἀρκαδία, μεταξὺ ἄλλων πολὺ σημαντικῶν ποὺ εἶπε στὸ λόγο του πρὸς τὸν Ὑπουργό, τόνισε πὼς «κυριότερη ἄμυνά μας ὡς ἔθνος (…) ἀποτελεῖ ἡ διασφάλιση τῆς ἑλληνικῆς μας ταυτότητας. Ὅμως μὲ ἔκπληξη παρατηρῶ ὅτι ἡ Κυβέρνηση, καὶ συγκεκριμένα τὸ Ὑπουργεῖο σας, προχωρεῖ σὲ προώθηση θέσεων, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν σὲ ἀμφισβήτηση τοῦ ρόλου τῶν μαθητικῶν παρελάσεων, τῆς πρωινῆς προσευχῆς καὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ ἀποτελοῦν μέρος τῆς ἑλληνικῆς μας ταυτότητας». Καὶ κατέληξε ὡς ἑξῆς: «Καταργώντας καὶ ἀμφισβητώντας τὴ θέση τῆς χριστιανικῆς παιδείας, ἀλλὰ καὶ τῶν μαθητικῶν παρελάσεων στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο, δὲν νομίζετε ὅτι στρέφεστε ἐνάντια στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ στὴν ἱστορία του;».
Δεύτερο καίριο βέλος γιὰ τὶς ἀκατονόμαστες προθέσεις τοῦ Ὑπουργοῦ προῆλθε ἀπὸ τὸν ἔφηβο βουλευτὴ Δωδεκανήσου Γιῶργο Μπακάλη σχετικὰ μὲ τὸν περιορισμὸ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὸ Γυμνάσιο κατὰ μία ὥρα. Μεταξὺ ἄλλων τόνισε καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἡ τρίωρη διδασκαλία τοῦ μαθήματος ὀνομάστηκε “παρὰ φύσιν” ἀπὸ τὸν Ὑπουργό (…). Ἐὰν πρόβλημα εἶναι τελικὰ ἡ δυσκολία τῶν νέων νὰ ἐκφραστοῦν ὀρθὰ στὴν ἑλληνική (σ.σ. ἔτσι εἶχε τεθεῖ ἀπὸ τὸν Ὑπουργό, προκειμένου νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ διδασκαλία τῶν Νέων Ἑλληνικῶν), τότε πῶς θὰ ἦταν λύση ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴ ρίζα της; Μιὰ ὁλόκληρη σωρεία μαθητῶν γίνεται ἕρμαιο τῆς ἀσύμφορης αὐτῆς πρακτικῆς δοκιμῆς, ποὺ εἶναι βέβαιο ὅτι μόνο τὰ ἀντίθετα ἀπὸ τὰ ἐπιθυμητὰ ἀποτελέσματα μπορεῖ νὰ φέρει». Καὶ στὴ δευτερολογία του, μετὰ τὴν προσπάθεια ἀπαντήσεως τοῦ Ὑπουργοῦ, τόνισε: Ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἀρχαῖα, ἐπειδή (…) ρωτήσατε ἂν πιστεύει κανένας ἐδῶ μέσα ὅτι τὰ ἀρχαῖα βοηθοῦν στὸ νὰ μάθουμε τὰ νέα ἑλληνικά (…) θέλω νὰ σᾶς πῶ τὸ ἑξῆς: Ἐγὼ δὲν ἔχω δεῖ ποτέ μου δένδρο ἢ φυτὸ νὰ ἐπιβιώνει χωρὶς τὶς ρίζες του, καὶ ἔτσι ἡ νέα ἑλληνικὴ γλώσσα δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει χωρὶς τὰ ἀρχαῖα» (esos.gr, 11-7-2016). Τὰ τελευταῖα αὐτὰ λόγια τοῦ θαρρετοῦ μαθητῆ – βουλευτῆ κάλυψαν ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα ἀπ̕ ὅλα τὰ ἕδρανα τῆς Βουλῆς!
Ἀποκαλυπτόμεθα μπροστὰ στὰ ἡρωικὰ αὐτὰ παιδιὰ τῆς «Βουλῆς τῶν Ἐφήβων». Οἱ θέσεις ποὺ ἐξέφρασαν δημόσια μᾶς κάνουν νὰ ἔχουμε πολλὲς ἐλπίδες ὅτι ἡ νέα γενιὰ τῶν Ἑλλήνων θὰ τιμήσει ἐπιτέλους ὅσα ἐμεῖς χυδαῖα περιφρονήσαμε καὶ πετάξαμε στὸ καλάθι τῶν ἀχρήστων ὡς τροχοπέδη δῆθεν στὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς χώρας μας: τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας. Ὅσον ἀφορᾶ δὲ στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας, πιστεύουμε νὰ πῆρε τὸ μάθημά του ἀπὸ τὰ παιδιά. Ἂν θελήσει νὰ τὸ κατανοήσει…