Μουσουλμάνοι ἐναντίον χριστιανῶν

    Ἀνάμεσα σὲ πάμπολλες καθημερινὲς εἰδήσεις ξεχωρίσαμε μία ἰδιαίτερα σημαν­τική:
   «Ἔρευνα στὴ Γερμανία ἀποκαλύπτει πὼς πληθώρα μουσουλμάνων παραβιάζουν τὰ δικαιώματα τῶν χριστιανῶν ποὺ ζοῦν σὲ καταυλισμοὺς γιὰ τοὺς μετανάστες στὴ Γερμανία. Στὰ κέντρα μετανάστευσης στὴ Γερμανία καταγράφηκαν περιπτώσεις παρενόχλησης τῶν χριστιανῶν, ἀνέφερε ἡ γερμανικὴ θυγατρικὴ τῆς διεθνοῦς ὀργάνωσης γιὰ τὴν προστασία τῶν πιστῶν “Open Doors”. Ἡ ὀργάνωση πραγματοποίησε μιὰ ἔρευνα μὲ συνεντεύξεις 231 χριστιανῶν ποὺ ἔφτασαν στὴ Γερμανία ἀπὸ τὴ Συρία, τὸ Ἰρὰκ καὶ τὸ Ἀφγανιστάν.
   Περίπου τὸ ἕνα τρίτο τῶν μεταναστῶν εἶπε ὅτι εἶχαν δεχθεῖ ἀπειλὲς θανάτου ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους, καὶ ζοῦν σὲ καταυλισμούς. Τὸ 37% δήλωσαν ὅτι εἶχαν ὑποστεῖ σωματικὲς βλάβες. Σχεδὸν τὸ ἥμισυ τῶν ἐρωτηθέντων δήλωσαν ὅτι ἀντιμετωπίζουν διακρίσεις καὶ παρενοχλήσεις ἀπὸ τοὺς φρουροὺς στὰ κέντρα προσφύγων, καὶ τὸ 88% δήλωσε ὅτι παρενοχλήθηκαν ἀπὸ μουσουλμάνους πρόσφυγες ἐξαιτίας τῆς πίστης τους!
   Σύμφωνα μὲ τοὺς μετανάστες, ἡ πλειοψηφία ἄφησε τὴν πατρίδα τους, προκειμένου νὰ σωθεῖ ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς ἐξτρεμιστὲς καὶ σοκαρίστηκαν ἀπὸ τέτοια καταπίεση στὴν Εὐρώπη» («ekklisiaonline.gr» 17-5-2016).
   Ἡ ἐγκληματικὴ συμπεριφορὰ πολλῶν μου­σουλμάνων ἀπέναντι στοὺς Χριστιανοὺς παρουσιάζει συνεχὴ αὔξηση στὶς ἡμέρες μας καὶ ἔχει γίνει καθημερινὴ πρακτική. Δυστυχῶς οἱ κυβερνήσεις ὁρισμένων ἀπὸ τὰ θεωρούμενα «πολιτισμένα» κράτη ἀντιμετωπίζουν συνήθως μὲ χαλαρότητα τὶς μουσουλμανικὲς ἐκτροπὲς καὶ βιαιότητες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπειλοῦνται ἡ κοινωνικὴ εἰρήνη καὶ αὐτὲς οἱ δομὲς τῆς κοινωνίας.
   Ἤδη καὶ στὴν πατρίδα μας ἔχουν σημειωθεῖ ἀρκετὰ κρούσματα παρανομίας ἀπὸ φιλοξενούμενους μετανάστες, ποὺ προέρ­χονται ἀπὸ μουσουλμανικὲς χῶρες, τόσο ἐναντίον τῶν χριστιανῶν προσφύγων (μὲ κύρια προέλευση τὴν Συρία), ὅσο καὶ ἐναντίον τῶν ὀργάνων τῆς τάξεως. Τὸ φαινόμενο εἶναι πολὺ ἀνησυχητικό. Γι᾿ αὐτὸ ἡ ἑλ­ληνικὴ κυβέρνηση πρέπει νὰ προχωρήσει σὲ ἄμεσα καὶ δραστικὰ μέτρα προστασίας τῶν κατοίκων τῆς χώρας – μονίμων καὶ προσωρινῶν – ἀπὸ τὸ πνεῦμα καταπιέσεως τῶν ἰσλαμιστῶν, πρὶν θρηνήσουμε ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις καὶ ἀνθρώπινες τραγωδίες.