126 ἑκατομμύρια εὐρώ!

   Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ὕστερα ἀπὸ συνεδρίασή της ἔδωσε στὴ δημοσιότητα στὶς 12-5-2016 ἐπίσημα στοιχεῖα γιὰ τὸ φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔρ­γο ποὺ ἐπιτέλεσαν κατὰ τὸ ἔτος 2015 ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις σὲ ὅλη τὴ χώρα μας.
   Τὸ σύνολο τῶν δαπανῶν σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ γιὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἀνῆλθε στὸ μέγα ποσὸν τῶν 126.041.801 εὐρώ. Μὲ τὸ ποσὸ αὐτὸ καλύφθηκαν οἱ ἀνάγκες σιτίσεως καὶ τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα τῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας. 
   Τὰ περισσότερα χρήματα (29.275.544 εὐ­ρώ) διετέθησαν γιὰ τὰ 327 συνολικῶς συσσίτια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐπωφελοῦνται 513.729 πρόσωπα. Ἡ δεύτερη σὲ ὕψος δαπάνη εἶναι ἐκείνη γιὰ τὰ Γηροκομεῖα μὲ 25.439.032 εὐρώ.
   Κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς Ἐκκλησίας ­λειτουργοῦν 142 κοινωνικὰ παντοπωλεῖα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐξυπηρετοῦνται 90.148 συν­άνθρωποί μας, 21 νοσοκομεῖα – ἰατρεῖα στὰ ὁποῖα περιθάλπονται 59.175 πρόσωπα, 69 τράπεζες ρούχων καὶ 19 ξενῶνες.
   Ἡ Ἐκκλησία μας χορήγησε πέρυσι 1.032 ὑποτροφίες καὶ βοήθησε 3.110 παιδιὰ νὰ παρακολουθοῦν μαθήματα στὰ κοινωνικὰ φροντιστήρια. Λειτουργοῦν ἐπίσης μὲ τὴν μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας 55 κατασκηνώσεις στὶς ὁποῖες ἐξυπηρετοῦνται 15.362 νέοι («Δημοκρατία» 13-5-2016).
   Τὸ τεράστιο αὐτὸ φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας γίνεται ἀφορμὴ νὰ δοξάζεται ἀπὸ κάθε καλοδιάθετο ἄν­θρωπο ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Πηγὴ καὶ ὁ ἐμπνευστὴς τῆς ἀληθινῆς Ἀγάπης. Συγχρόνως δίνει ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση στοὺς κακοθελητές, ποὺ ὑποτιμοῦν καὶ περιφρονοῦν καὶ ἀπαξιώνουν τὴν μεγάλη προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴ ζωὴ τῆς Πατρίδας μας.