Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς

   Ἑορτάσθηκε καὶ φέτος μὲ λαμπρότητα ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου στὸ Κολωνάκι Ἀθηνῶν. Στὴ θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος τὰ μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ προεξῆρχε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος. Παρέστησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ὑπουργοί, βουλευτές, ἐκπρόσωποι τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας καὶ πλήθη πιστῶν. Τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος.
   Κατὰ τὸ ἔθιμο ἀκολούθησε ἐπίσημο γεῦμα στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο γιὰ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στὸ ὁποῖο ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Ἡ ὀξύτατη προσ­φυγικὴ κρίση ἀποδεικνύει ὅτι κέντρο βάρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης δὲν εἶναι τὸ νόμισμα, ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος. Πάνω σ’ αὐτὴ τὴ βάση θὰ κριθεῖ τελικῶς τὸ ἂν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ ὑπάρξει καὶ θὰ ὁδηγηθεῖ στὴν ὁλοκλήρωσή της ἢ θὰ διαλυθεῖ στὰ ἐξ ὧν συν­ετέθη».
   Καὶ συνέχισε: «Στὴ χώρα μας ἡ Ἐκ­κλησία εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία μέσα στὴ δραματικὴ κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ κρί­ση καὶ κατὰ τὸ μέρος ποὺ τῆς ἀναλογεῖ ἔχει ἀποτρέψει τὴ ρήξη τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ… Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς κατάγεται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνισμό. Ὅμως ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς πορεύον­ται ἐδῶ καὶ αἰῶνες ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν Ὀρθοδοξία…» («Δημοκρατία» 21-3-2016).
   Ἂς τὰ ἀκούσουν αὐτὰ μερικοὶ καὶ μερικές, ποὺ κατέχουν καὶ ὑπουργικοὺς θώκους καὶ μιλοῦν γιὰ χωρισμὸ Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας. Ἂς τὰ προσέξουν καὶ κάποιοι μεγαλόσχημοι πανεπιστημιακοὶ διδάσκαλοι ποὺ θέλουν νὰ ξαναγράψουν τὴν ἱστορία μας διαγράφον­τας κάθε προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὴ ζωὴ τοῦ Ἔθνους μας.
   Ἡ ἱστορία ὅμως τῆς νεότερης Ἑλλάδας γράφτηκε μὲ χριστιανικὸ ἄλικο αἷμα· ὅποια ἄλλη τυχὸν γραφεῖ, δὲν θὰ εἶναι γνήσια ἑλληνική. «Ὁρκίζομαι ὡς Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος», ἔλεγαν οἱ γενναῖοι ἱερολοχίτες τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη, «νὰ χύσω καὶ αὐτὴν τὴν ὑστέραν ρανίδα τοῦ αἵματός μου ὑπὲρ τῆς Θρησκείας καὶ τῆς Πατρίδος μου…». Καὶ θυσιάσθηκαν ὅλοι.
   Ἀλλὰ καὶ ὁ θρυλικὸς γέρος τοῦ Μωριᾶ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μιλών­τας στὴν Πνύκα πρὸς τοὺς νέους τῶν Ἀθηνῶν στὶς 8-10-1838 εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος. Ὅλα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἔχουν καὶ φυλάττουν μιὰ Θρησκεία». Ἂς τὸ ἐπαναλάβουμε: Ἡ Ὀρθοδοξία μας ἦταν καὶ εἶναι τὸ στήριγμα καὶ ἡ ἐλπίδα τῆς Πατρίδας μας.