«Σταματῆστε τὰ φάρμακα τῶν ἀμβλώσεων»

    Μεταφέρουμε μία σημαντικὴ εἴδηση ἀπὸ τὸν ἠλεκτρονικὸ Τύπο: «Ἔκκληση ἀπηύθυνε πρὸς πᾶσα κατεύθυνση ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας σχετικὰ μὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη ἐξάπλωση τῶν φαρμάκων μὲ στόχο τὴν ἄμβλωση. Ὁ Πατριάρχης, μιλώντας στὸ Συμβούλιο τῆς Ὁμοσπονδίας, σημείωσε ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκτρώσεων τὸ 2015 ἔχει αὐξηθεῖ, τονίζοντας παράλληλα τὴν ἀνάγκη νὰ γίνει σχετικὴ ἐνημέρωση στὸ σύστημα ὑγείας. ʽʽΤὰ τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει αὔξηση τῶν ἀμβλώσεων μέσῳ εἰδικῶν φαρμάκων, τὰ ὁποῖα βλάπτουν σοβαρὰ τὴν γυναίκα, καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ περιοριστεῖ ἢ νὰ σταματήσειʼʼ (…). ʽʽΚάθε χρόνο χάνονται ἑκατοντάδες χιλιάδες ζωὲς παιδιῶν, καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ μείνει μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα, ὅταν καθημερινὰ ἄνθρωποι διαπράττουν βρεφοκτονίαʼʼ, πρόσθεσε χαρακτηριστικὰ ὁ Πατριάρχης Μόσχας. ʽʽἩ Ἐκκλησία ζητᾶ τὴν διακοπὴ τῶν ἐκτρώσεων ἀπὸ τὸ δημόσιο σύστημα ὑγείας, ἀλλὰ καὶ τὴν διακοπὴ τῶν χημικῶν φαρμάκων διακοπῆς τῆς κύησης, χωρὶς πρῶτα ἡ γυναίκα νὰ μιλήσει μὲ εἰδικούς, ψυχολόγο ἢ καὶ ἕναν πνευματικόʼʼ, ἀνέφερε κλείνοντας ὁ Πατριάρχης Κύριλλος» («Ρομφαία» 29-1-2016).
    Ἡ ἀγωνιώδης ἔκκληση τοῦ πνευματικοῦ ἡγέτη τῆς Ρωσίας πρέπει νὰ φθάσει στὰ αὐτιὰ ὄχι μόνο τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν κατοίκων τῆς μικρῆς χώρας μας. Εἶναι πλέον γνωστὸ ἀπὸ ἐπίσημα στοιχεῖα ὅτι κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια παρουσιάζεται συνεχὴς μείωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, ἀφοῦ οἱ θάνατοι ὑπερβαίνουν πλέον σὲ ἐτήσια βάση τὶς γεννήσεις. Ἡ συρρίκνωση ἑπομένως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν προέρχεται ἀπὸ ἐξωτερικὲς αἰτίες (πολέμους κλπ.), ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἑκούσια παραβίαση τῶν νόμων τῆς φύσεως καὶ τῶν θεμελιωδῶν κανόνων τῆς ἠθικῆς τάξεως, ὅπως ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση τοῦ Ἔθνους μας. Ἤδη πραγματοποιεῖται στὴν πατρίδα μας ὁ φοβερὸς λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ἐλασσονοῦσι φυλὰς ἁμαρτίαι» (Παροιμ. ιδ΄ 34)!