Ἀθόρυβη δραστηριότητα…

    Διαβάσαμε σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα:
    «Τὴ Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου ἄγνωστος κάλεσε ἀπὸ κινητὸ τηλέφωνο στὰ γραφεῖα τῆς ὀργάνωσης ʻʻΤὸ χαμόγελο τοῦ παιδιοῦʼʼ καὶ προειδοποίησε ὅτι σκόπευε νὰ βάλει τέλος στὴ ζωή του. Ἀμέσως οἱ ὑπεύθυνοι ἐνημέρωσαν γιὰ τὸ συμβὰν τοὺς ἀστυνομικοὺς τῆς Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος, ποὺ ἐπιδόθηκαν σὲ ἀγώνα δρόμου γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τοῦ ἀγνώστου. Κινήθηκε ἄμεσα διαδικασία ἄρσης τηλεφωνικοῦ ἀπορρήτου καὶ ἐντοπίστηκε τὸ σημεῖο ἀπ’ ὅπου ἐξέπεμ­πε τὸ ʻʻἐπίμαχοʼʼ κινητὸ τηλέφωνο. Διαπιστώθηκε ὅτι κάτοχος τοῦ κινητοῦ ἦταν ἕνας 16χρονος καὶ ἄμεσα εἰδοποιήθηκαν ἀστυνομικοὶ τοῦ κοντινοῦ τμήματος προκειμένου νὰ σπεύσουν σὲ βοήθεια. Τὸ συμβὰν εἶχε αἴσιο τέλος.
    Ἡ Δίωξη Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος παρενέβη» κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 2015 «σὲ 308 παρόμοιες ὑποθέσεις, ὅπως προέκυψε» ἀπὸ ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. «Ἀπὸ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα προκύπτει ὅτι τὸ πρῶτο τέτοιο καταγεγραμμένο συμβὰν ἐντοπίζεται τὸ 2005, καθὼς καὶ ὅτι τὴ δεκαετία 2005-2015 ἡ Δίωξη παρενέβη σὲ 1.424 τέτοιες ὑποθέσεις» («Καθημερινὴ» 31-12-2015).
    Ὀφείλονται εἰλικρινὴ συγχαρητήρια στὰ εὐσυνείδητα στελέχη τῆς ἁρμόδιας ἀστυνομικῆς ὑπηρεσίας, τὰ ὁποῖα μὲ τὴν ἀθόρυβη ἀλλὰ ἀποτελεσματικὴ δράση τους κατορθώνουν νὰ ἀποτρέπουν κάθε χρόνο ἑκατοντάδες ἀπελπισμένους συνανθρώπους μας ἀπὸ τὸ νὰ ἐπιλέξουν τὸν θάνατο ὡς λύση τῶν συσσωρευμένων προσωπικῶν καὶ οἰκογενειακῶν προβλη­μάτων τους. Ἡ αὐτοκτονία εἶναι μία τραγικὴ συνέπεια τῆς ἀποστασίας τῶν ἀν­θρώπων ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἐπηρεασμοῦ τους ἀπὸ τὰ παραπλανητικὰ δολώματα τοῦ ἀνθρωποκτόνου διαβόλου. Ὅλοι λοιπὸν οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ πρέπει νὰ κατανοήσουμε ὡς ἱερὸ καθῆκον μας τὴν ἔμπρακτη συμπαράσταση στὰ προβλήματα τῶν ταλαιπωρούμενων συνανθρώπων μας, ὥστε οἱ ὑποψήφιοι αὐτόχειρες νὰ στηρίζονται ψυχικὰ καὶ νὰ καθοδηγοῦνται σὲ πνευματικὲς λύσεις, σύμφωνα μὲ τὸν αἰώνιο λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ἔλπισον ἐπὶ τὸν Θεόν»! (Ψαλ. μα΄ [41] 6).