Ἐθνικὴ χρεωκοπία

    Τρεῖς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ μεγάλη γιορτὴ τῆς χριστιανοσύνης ἡ Ἑλλάδα χρεωκόπησε. Τρεῖς ἡμέρες πρὶν ἀ­πὸ τὴ μητρόπολη τῶν ἑορτῶν ἡ πατρίδα μας ὑπέστη δεινὴ πτώχευση. Δὲν πτώχευσαν οἱ τράπεζες τώρα, τὰ πιστωτικά μας ἱδρύματα. Δὲν πτώχευσαν τὰ ταμεῖα τῶν διαφόρων ἀσφαλιστικῶν ὀργανισμῶν ἢ συνεταιρισμῶν. Δὲν πτώχευσαν με­γάλες ἑταιρεῖες καὶ ἐπιχειρήσεις. Αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν πτωχεύσαμε οἰκονομικῶς. Πτωχεύσαμε σὲ κάτι ἀπείρως πολυτιμότερο! Πτωχεύσαμε σὲ ἦθος, σὲ ἀξιοπρέπεια. Ἀποϊεροποιήσαμε τὸν θεο­­ΐδρυτο θεσμὸ τῆς οἰκογενείας. Ἀνοίξαμε διάπλατα τὴν πόρτα καὶ δεχθήκαμε πανηγυρικὰ τὸ αἰσχρὸ καὶ χυδαῖο, τὴν πιὸ βδελυκτὴ μορφὴ ἁμαρτίας.
    Τρεῖς μέρες πρὶν ἀπὸ τὴ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἐκτοξεύθηκαν ἀπὸ 194 θέσεις τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου πάρθια βέλη κατὰ τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας στέλνοντας μήνυμα στὸν Ὀρθόδοξο λαό μας, καὶ μάλιστα μὲ τὴ μορφὴ τοῦ κατεπείγοντος, νὰ ξεχάσει τὶς παραδόσεις του, τὴν ἱστορία του, τὸν πολιτισμό του, τὴν ἱερότητα τῆς οἰκογένειας, καὶ ἐπιτέλους νά… ἐκσυγχρονιστεῖ! Διότι ἀκούσαμε ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ πρωθυπουργοῦ μας τὴν γεμάτη οἴηση διακήρυξη: Μὲ τὴ θεσμοθέτηση τοῦ συμφώνου συμβίωσης γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια «κλείνει ἕνας κύκλος ὀπισθοδρόμησης καὶ ντροπῆς (sic) γιὰ τὸ ἑλληνικὸ κράτος, ἀρνήσεων καὶ περιθωριοποίησης ἑνὸς μεγάλου μέρους συμπολιτῶν μας…».
    Ἔκλεισε λοιπὸν ὁ κύκλος τῆς «ὀπισθοδρόμησης»· καὶ ἄνοιξε ποιός; Ὁ κύκλος ὀλέθριων ἐξελίξεων γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Τὸ ἔθνος αὐτὸ ποὺ ἔδωσε τὰ φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ στὸν κόσμο, ποὺ ἔθεσε τὶς βάσεις καὶ τὰ θεμέλια ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, ποὺ δίδαξε τὴ δημοκρατία, ποὺ ἀγκαλιάζοντας τὸ κήρυγμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ προσέφερε ἥρωες, μάρτυρες, ὁμολογητὲς καὶ ὁσίους, τώρα θεσμοθέτησε νόμο «προοδευτικό»(!) ὁλότελα ξένο πρὸς τὸ πατροπαράδοτο ἦθος καὶ τὸ ὀρθόδοξο πιστεύω του· ἀσυμβίβαστο μὲ τὴν κοινὴ λογική· προκλητικὸ πρὸς τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Τώρα, σύμφωνα μὲ τὴν ἀ­πόφαση 194 βουλευτῶν τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, οἱ ὁποῖοι περιφρόνησαν τὸν εὐαγγελικὸ λόγο τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ἔκκληση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὶς φωνὲς τοῦ σώφρονος λαοῦ, ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ υἱοθετήσει ἐπιλογὲς ὁλωσδιόλου ἀντίθετες πρὸς τὴν ἀν­θρώπινη φύση, νὰ θεωρήσει ὡς ἔννομο ἀγαθὸ τὴν παρὰ φύσιν ἀσέλγεια! Διότι, κατ’ αὐ­τούς, «ἔκλεισε ὁ κύκλος ὀπισθοδρόμησης καὶ ντροπῆς»!… Τώ­ρα πρέπει τὸ περήφανο ἔθνος τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἔγραψε μοναδικὲς σελίδες στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, νὰ ἀκολουθεῖ ἐπιλο­γὲς ποὺ ἐξαθλιώνουν τὸν ἄν­θρωπο, ἐξευτελίζουν τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ καθιστοῦν τὸν λογικὸ ἄνθρωπο δοῦλο τῶν κατωτέρων ἐνστίκτων του. Τώ­­ρα πρέπει νὰ δεχθοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλ­ληνες ὡς νόμο τοῦ κράτους τὴ βδελυκτὴ ἁμαρτία τοῦ σοδομισμοῦ! Νὰ θεωροῦμε ὡς νόμιμο δικαίωμα τὴν πιὸ φρικτὴ ἐκτροπή!…
    Στὸ ἐρώτημα ποιὸς ἔδωσε τὸ δικαίωμα στὸ ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο νὰ ψηφίσει ἕ­ναν τέτοιο καταλυτικὸ νόμο γιὰ τὴν ἱστορία, τὴν παράδοση, τὴν πίστη, τὸ θεμέλιο τῆς κοινωνίας τὴν οἰκογένεια, ἡ ἀπάντηση εἶ­ναι: Κανένας! Ἁπλούστατα ἡ Βουλή, ἐκ­τελώντας ἀποφάσεις ξένων σκοτεινῶν κέν­τρων, συνηθισμένη νὰ αὐθαιρετεῖ, αὐ­θαιρέτησε ἀκόμη μιὰ φορά, ὄχι μόνο ἐρήμην ἀλλὰ καὶ εἰς βάρος τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος στὴ σχετικὴ διαβούλευση ἐξέφρασε τὴν ἀ­πόλυτη ἀντίθεσή του μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία ἀρνητικῶν σχολίων. Ξένη δημοσιογράφος τὴν ἑπομένη τῆς ψηφίσεως τοῦ παραπάνω νόμου, κάνοντας δημοσιογραφικὴ ἔρευνα μεταξὺ τοῦ λαοῦ μας ὁμολόγησε κατάπληκτη: Δὲν βρῆκα κανέναν ποὺ νὰ συμφωνεῖ μὲ τὴν ψήφιση αὐ­τοῦ τοῦ νόμου!…
    Καὶ τώρα ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα: Μέχρι πότε ἡ χώρα μας θὰ συνεχίσει νὰ ὑφίσταται τὴν ἀσήκωτη αὐτὴ καὶ ἀφόρητη χρεωκοπία; Μέχρι πότε θὰ ζεῖ κάτω ἀπὸ τὸν ἔντονα ἀντεθνικὸ καὶ κραυγαλέα διαστροφικὸ αὐτὸ νόμο; Ἕνα νόμο ποὺ ψηφίστηκε μὲ τὴ μορφὴ τοῦ κατεπείγοντος, σὰν νὰ μᾶς βίαζε κάποιος κίνδυνος. Καὶ μάλιστα ψηφίστηκε ἐρήμην τοῦ λαοῦ, ἂν καὶ «σὲ ἄλλα κράτη τῆς ΕΕ ὁ σχετικὸς νόμος ἐτέθη σὲ δημοψήφισμα καὶ σὲ κάποια ἐσταμάτησε», ὅπως στὴ Σλοβενία («Ἑστία» 22 καὶ 23-12-2015, σελ. 8).
Εἶναι ὅμως εὐτύχημα ὅτι ὁ λαὸς γνωρίζει ἤδη, χάρις στὴν ὀνομαστικὴ ψηφοφορία, ποιοὶ ψήφισαν ὑπὲρ τοῦ νόμου αὐτοῦ καὶ ποιοὶ ὄχι. Καὶ πρέπει νὰ ἀπαντήσει ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα. Ἀλλὰ καὶ ὁ ὕψιστος Νομοθέτης, ὁ Τριαδικὸς Θεός, τὸ ὄνομα τοῦ Ὁποίου ἔχει τεθεῖ στὴν προμετωπίδα τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος, Αὐτὸς ποὺ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο κατ᾿ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσή Του καὶ ἔθεσε ἁγίους νόμους γιὰ τὴν ὅλη συμ­περιφορὰ τοῦ πλάσματός Του, δὲν θὰ μείνει σιωπηλός. Πῶς καὶ πότε θὰ μιλήσει, Ἐκεῖνος γνωρίζει. Ὅσοι συνέβαλαν μὲ ὑπερασπιστικὸ σθένος στὴν ψήφιση τοῦ ἀντεθνικοῦ καὶ διαστροφικοῦ αὐτοῦ νόμου ἂς τὸ ξανασκεφθοῦν καὶ ἂς ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους ἀπέναντι τοῦ ζῶντος Θεοῦ καὶ τοῦ ἔθνους. Ὑπάρχει πάντοτε καὶ χρόνος καὶ τρόπος μετανοίας καὶ διορθώσεως.
    Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ Ὀρθόδοξος λαός μας ἂς προσεύχεται γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους, χάριν τῶν ὁποίων ἔχει προκληθεῖ ὅλη αὐτὴ ἡ δεινὴ χρεωκοπία τοῦ ἔθνους. Καὶ ἂς μένει πιστὸς στὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος του. Εἶναι ὁ μόνος τρόπος νὰ ἀνασάνει ἡ πατρίδα μας καὶ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴ δεινὴ αὐτὴ χρεωκοπία.