Νεοταξικὸς ὁλοκληρωτισμὸς ἀπὸ «ἀριστερὴ» κυβέρνηση

    Κανένας δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀμ­φισβητήσει τὴν εἰλικρίνεια τοῦ νέου Ὑ­­­πουργοῦ Ἐσωτερικῶν καὶ Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλῆ στὴν ἐπιδίωξή του νὰ πατάξει τὸ τέρας τῆς γραφειοκρατίας καὶ νὰ συμβάλει ἀποφασιστικὰ στὴν ἀναδιάρθρωση καὶ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς Δημόσιας Διοίκησης. Καὶ τὸ πιστεύει, καὶ ἀποφασισμένος φαίνεται πὼς εἶναι νὰ τὸ κάνει. Μὲ ποιὸ τρόπο ὅμως νομίζει ὅτι θὰ τὸ πετύχει αὐτό; Μὰ μὲ τὸν ἴδιο ποὺ νόμιζαν καὶ τόσοι ἄλλοι ­προκάτοχοί του ἢ καὶ πρωθυπουργοί, ποὺ τὰ τελευταῖα 5 χρόνια προανήγγειλαν καὶ ἐπιχείρησαν νὰ ἐπιβάλουν στὸ λαὸ τὴν περίφημη «Κάρτα τοῦ Πολίτη», καὶ τελικὰ ἢ ἀπέτυχαν ἤ, τρομαγμένοι ἀπὸ τὴν ἀντίδραση τῶν πολιτῶν, ὀπισθοχώρησαν.
    «Θὰ εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη τομὴ ποὺ θὰ συμβάλει στοὺς δημοκρατικοὺς θεσμούς», δήλωσε ὁ κ. Κουρουμπλής. Καὶ ἀπορεῖ κανεὶς ἂν αὐτὰ τὰ λόγια εἶναι ἀποτέλεσμα ἄγνοιας ἢ ἐπικίνδυνης ἐπιπολαιότητας, ἀφοῦ εἶναι πασίγνωστο ὅτι τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ πλήττει ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» εἶναι τὸ κορυφαῖο ἀγαθὸ τῆς Δημοκρατίας, ἡ ἐλευθερία!
    «Θὰ πρέπει νὰ κατεδαφίσουμε τὸ κρά­τος τοῦ παραλόγου καὶ νὰ ἐγκατα­στήσουμε τὴ λογική», ἀνέφερε ὁ κ. Ὑ­­­πουργὸς στὴν ὁμιλία του στὴ Βουλὴ καὶ πρόσθεσε: «Εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ συγ­κρουστοῦμε μὲ τὶς ἀπολιθωμένες ἀναχρονιστικὲς ἀντιλήψεις καὶ νὰ δημιουργήσουμε μία σύγχρονη δημόσια διοίκηση ἀποτελεσματική, μὲ ἀντανακλαστικά, γιὰ νὰ καθοδηγοῦμε καὶ ὄχι νὰ κα­θοδηγούμαστε ἀπὸ συμφέροντα. Νὰ δημιουργήσουμε τὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν καὶ ὄχι τῶν θεατῶν. Μία κοινωνία ποὺ δὲν θὰ παραχωρεῖ σὲ κανέναν τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίζει γι’ αὐτὴν χωρὶς αὐτήν».
    Τί ὡραῖα λόγια! Ἀλλὰ καὶ πόσο τραγικὸ νὰ μὴν καταλαβαίνει ἕνας τόσο δυναμικὸς ἄνθρωπος τί πραγματικὰ πρόκειται νὰ πετύχει. Μά, κύριε Ὑπουργέ, ἀκριβῶς τὰ συμφέροντα καὶ μάλιστα τὰ μεγάλα συμφέροντα εἶναι ποὺ ὑπογείως σᾶς καθοδηγοῦν νὰ καθιερώσετε τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη». Δὲν τὸ γνωρίζετε αὐτό; Δὲν ἔχετε ἀκούσει ποτὲ ὅτι αὐτὸ τὸ σύστημα ἀποτελεῖ κύρια ἐπιδίωξη τῶν ἀόρατων κύκλων ποὺ προωθοῦν καὶ σχεδιάζουν νὰ ἐπιβάλουν τὴ Νέα Τάξη πραγμάτων σὲ ὅλο τὸν κόσμο; Πῶς λοιπὸν προχωρᾶτε τόσο ἐπιπόλαια σὲ τέτοια κίνηση; Μιὰ κίνηση ποὺ γίνεται ἀκόμη πιὸ ἐπικίνδυνη, συνδυαζόμενη μὲ τοὺς σχεδιασμοὺς τοῦ Ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν γιὰ ἐπέκταση παντοῦ τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, κάτι ποὺ θὰ χρειαστεῖ νὰ τὸ καταδείξουμε σὲ ξεχωριστὸ σχόλιο.
    Κύριε Ὑπουργέ, κανένα, οὕτως ἢ ἄλ­λως ἀμφίβολο, κέρδος δὲν μπορεῖ νὰ ἰσοσταθμίσει τὴν ἀπώλεια τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας, ποὺ τόσο εὔκολα ἀποφασίζετε νὰ ἀπεμπολήσετε. Καὶ στὸ κάτω-κάτω τὴν καθολικὴ ἀντίδραση τῶν πολιτῶν θὰ τὴν ­ἀγνοήσετε; Τό­τε σὲ τί θὰ διαφέρετε ἀπὸ τὰ φασιστικὰ καθεστῶτα καὶ τὶς κάθε εἴ­δους τυραννίες;