Τιμὴ σ’ αὐτοὺς ποὺ νίκησαν τοὺς Γερμανοὺς

    Συγκινητικὴ καὶ ἱστορικὴ ἀλλὰ καὶ μὲ πολλὲς προεκτάσεις γιὰ τὴ σημερινὴ πραγματικότητα τῆς χώρας μας ἦταν ἡ ἀπόφαση τοῦ ἐξοχω­τάτου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας μας κ. Προκόπη Παυλόπουλου νὰ ἐπισκεφθεῖ ἐπισήμως καὶ τιμητικῶς τὴν παραμονὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ ΟΧΙ, 27 Ὀκτωβρίου 2015, τὸ ὀχυρὸ τοῦ Ροῦπελ. Ζήτησε μάλιστα καὶ ἀπὸ τὸν κ. Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἄμυνας νὰ τὸν συνοδεύσει καὶ νὰ ὀργανώσει τελετὴ ἐπὶ τόπου πρὸς τιμὴν τῶν ἡρωικῶν μαχητῶν τοῦ θρυλικοῦ ὀχυροῦ Ροῦπελ.
    Γιὰ νὰ θυμηθοῦν οἱ παλαιοὶ καὶ γιὰ νὰ γνωρίσουν οἱ νέοι, σημειώνουμε περιληπτικά, βάσει τῶν Ἀρχείων τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ, τὰ ἑξῆς γιὰ τὸ κατόρθωμα τῶν γενναίων ὑπερασπιστῶν τοῦ Ροῦπελ. Ὅταν τὰ γερμανικὰ στρατεύματα πέρασαν τὴ φιλική τους Βουλγαρία καὶ ὅρμησαν πρὸς τὴ χώρα μας, τοὺς ἀνέκοψε ἡ «γραμμὴ Μεταξᾶ», τὰ ἰσχυρὰ ὀχυρὰ ποὺ εἶχαν κατασκευασθεῖ ἐπὶ κυβερνήσεως Ἰωάννου Μεταξᾶ, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἦ­­­ταν τὸ ἔνδοξο Ροῦπελ, ποὺ ἤλεγχε τὴν πρόσ­βαση πρὸς τὸ ­Σιδηρόκαστρο. Παρὰ τὶς συνεχεῖς καὶ ἐπίμονες ἐπιθέσεις τῶν Γερ­μανῶν ἀπὸ ξηρᾶς μὲ ὁπλοπολυβόλα καὶ ἀπὸ ἀέρος μὲ ­ἀεροπλάνα «στούκας» ἀπὸ τὶς 6 ἕως τὶς 9 Ἀπριλίου 1941, ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ ἦταν ἀδάμαστη, ἐνῶ οἱ Γερμανοὶ εἶχαν πάρα πολλὰ θύματα. Καὶ μόνο ὅταν ὑπεγράφη Συνθηκολόγηση ἀπὸ ἀνώτερα κλιμάκια καὶ κατέπαυσαν ἑκατέρωθεν οἱ πολεμικὲς συγκρούσεις, δέχθηκαν οἱ ὑπερ­ασπιστὲς τοῦ Φρουρίου νὰ παραδώσουν τὶς θέσεις τους. Τοὺς ἐπετράπη μάλιστα ἀπὸ τὸν Γερμανὸ διοικητὴ νὰ βγοῦν κρατώντας τὰ ὅπλα τους, οἱ δὲ Γερμανοὶ παρατεταγμένοι ἀπ’ ἔξω «παρουσίαζαν ὅπλα» πρὸς τιμήν τους. Ἦταν ἀνίκητοι! Ἦταν ἥρωες!
    Αὐτὸ σημαίνει ἑλληνικὴ καρδιὰ ποὺ συγ­κλονίζεται ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ τῆς Φυλῆς μας καὶ εἶναι ἕτοιμη νὰ θυσιασθεῖ γιὰ τὴν πίστη μας καὶ γιὰ τὴ γῆ τῶν πατέρων μας. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τέτοια γενναῖα Ἑλληνόπουλα, ἂν θέλουμε νὰ ζήσει καὶ νὰ μεγαλουργήσει ἡ Ἑλλάδα μας.