Ἀντίδραση στὶς πλάνες

    Λάβαμε τὸ ἀνακοινωθὲν ποὺ ἐξέδωσε «ἡ 8η Διορθόδοξη Συνάντηση τοῦ Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καὶ Καταστροφικῶν Λατρειῶν», ἡ ὁποία συνῆλθε ἀπὸ 17 ἕως 20 Σεπτεμβρίου 2015 στὴν περιοχὴ τῆς Λιουμπλιάνας στὴ Σλοβενία. Ὅπως ἀναγράφεται, «στὴ Διορθόδοξη αὐτὴ συν­άντηση ἔλαβαν μέρος ἐκπρόσωποι ὅλων σχεδὸν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν». Μεταφέρουμε αὐτούσια τὰ κυριότερα συμπεράσματα:
    Ἡ συνάντηση «ἀσχολήθηκε μὲ τὸ ἐπίκαιρο θέμα: “Λατρεῖες – Νεοπαγανισμός – Ἐκκοσμίκευση: κίνδυνος γιὰ τὴ διάβρωση τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ φρονήματος”. Ἐπίσης ἐπικεντρώθηκε στὸ ἐπίκαιρο καὶ σημαντικὸ θέμα “τῆς διείσδυσης τοῦ Ἰσλαμισμοῦ στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ μέλλον τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ Μέση Ἀνατολή”. (…)
    Α. Διευκρινίσθηκε ὅτι τὸ ἰσλὰμ δὲν κατατάσσεται φυσικὰ στὶς καταστροφικὲς λατρεῖες. Ὅμως ἡ δράση τοῦ ἀκραίου Ἰσλάμ, λόγῳ κυρίως τοῦ φονταμενταλισμοῦ του, ἔχει ἐξίσου μὲ τὶς σέκτες ἀλλὰ καὶ ἀκόμη περισσότερο, καταστροφικὲς συνέπειες. Τὸ ἀκραῖο Ἰσλὰμ ἐπιδιώκει νὰ ἐπιβάλει τὸν τρόπο τῆς δικῆς του πίστης καὶ τρόπου καὶ ζωῆς μὲ κάθε μέσο ὠμῆς βίας. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ ἔχει ὡς συνέπεια νὰ καταστρέφονται χριστιανικοὶ τόποι λατρείας μὲ τὰ ἱερά τους σύμβολα καὶ οἱ χριστιανοὶ νὰ ὑφίστανται ἀποκλεισμούς, φυλακίσεις, ἀτιμωτικὲς βιαιοπραγίες καὶ φρικαλέες ἐκτελέσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κινδυνεύουν νὰ ξεριζωθοῦν ὁλόκληρες χριστιανικὲς κοινωνίες ἀπὸ τὶς αἰωνόβιες κοιτίδες τους, πράγμα ποὺ σ’ ἕνα μεγάλο βαθμὸ ἔχει συντελεσθεῖ. (…)
    Β. Σχετικὰ μὲ τὸν Νεοπαγανισμὸ ὑποστηρίχθηκε ὅτι κατὰ βάση ἀποτελεῖ ἕνα νέο μόρφωμα τοῦ παλαιοῦ παγανισμοῦ, δηλαδὴ τῆς πίστης καὶ τῆς λατρείας τῶν εἰδώλων ὡς θε­ῶν. Ἐπισημάνθηκε ὅτι τὸ κίνημα τοῦ Νεοπαγανισμοῦ συνδέεται ἄρρηκτα μὲ τὴ φιλοσοφία τῆς “Νέας Ἐποχῆς”, ὅτι στὶς ἡμέρες μας βρίσκεται σὲ ἔξαρση ἡ δραστηριοποίησή του καὶ ὅτι χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐμπαθῆ ἐπιθετικότητα ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας του καὶ τῶν ἁγίων. Ἐπιδιώκει συστηματικὰ νὰ παρουσιάσει τὸ Χριστιανισμὸ ὡς ἕνα δῆθεν φανατικὸ διώκτη τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ τῶν ἐθνῶν καὶ παράλληλα νὰ προωθήσει στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες προχριστιανικοὺς τρόπους ζωῆς, ὅπου θὰ κυριαρχοῦν ὅλα τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη, ὅπως ἐκφράζονται στὰ πλασματικὰ πρόσωπα τῶν διαφόρων εἰδωλολατρικῶν θεοτήτων. (…)
    Ὅλα τὰ παραπάνω δείχνουν περίτρανα τὸν σοβαρότατο καὶ ἄμεσο κίνδυνο γιὰ τὴν διάβρωση τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος».
    Εἶναι διαπιστωμένο ὅτι στὶς ἡμέρες μας ἔ­­­χουν συνασπισθεῖ ὅλες οἱ ἀντίχριστες δυνάμεις μὲ ἀντικειμενικὸ σκοπὸ νὰ πλανήσουν, «εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς» (Ματθ. κδ΄ 24). Στὶς κρίσιμες λοιπὸν αὐτὲς περιστάσεις ἔχουμε καθῆκον ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ συνεργασθοῦμε μὲ προθυμία καὶ ζῆλο γιὰ τὴ στήριξη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ παραμένει ἀνεπηρέαστος ἀπὸ τὶς πλάνες τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.