Καί ὅμως αἰσθάνεται πλούσια!

   Πρόκειται γιὰ τὴν πολύτεκνη ­μητέρα Ἀλεξία, ποὺ χαίρεται τὰ 6 χαριτωμένα ­παιδιά της (γεν. 2002-2013) καὶ περιμένει τὸ 7ο! Δημοσίευσε ἕνα θαυμάσιο ­αἰσιόδοξο ἄρ­θρο γεμάτο πίστη στὸ Θεὸ στὸ οἰκογενει­ακό της ἱστολόγιο ­(https://momyof6.world­press.com), στὸ ὁποῖο τονίζει: «Ὁ μεγαλύτερος πλοῦτος δὲν εἶναι οἱ καταθέσεις καὶ τὰ ἀκίνητά μας, εἶναι τὰ φωτεινὰ μάτια τῶν παιδιῶν μας, τὸ χαρούμενο γέλιο τους, ἡ πρόοδός τους στὰ γράμματα καὶ στὴν ἀρετή. Αὐτὰ δίνουν νόημα στὴ ζωή μας! Δῶρο Θεοῦ τὰ θεωροῦμε καὶ μὲ εὐγνωμοσύνη τὰ δεχόμαστε. Ὁ κόπος τῆς ἀνατροφῆς τους καὶ κάθε φροντίδα εὐελπιστοῦμε καὶ ἤδη βλέπουμε νὰ “πιάνει τόπο” καὶ αὐτὸ μᾶς δίνει τὴ μεγαλύτερη ἐσωτερικὴ πληρότητα».
   Δὲν ἀπογοητεύεται ἡ κυρία Ἀλεξία ἀπὸ τὴ Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, ποὺ δὲν θέλει νὰ ­ἀνακοινώσει τὸ ἐπώνυμό της. Τονίζον­τας ὅτι ἡ κρίση ποὺ διερχόμαστε δὲν εἶναι μόνο οἰκονομικὴ ἀλλὰ κυρίως πνευματική, ὑπογραμμίζει πὼς «ὅσο τὸ ἀντιλαμβανόμαστε αὐτό, τόσο “δουλεύουμε” πρὸς τὸν σωστὸ προσανατολισμό».
   Γεμάτη πίστη καὶ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ δηλώνει: «Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Μητέρας μας καὶ τῶν Ἁγίων μας ­βαδίζουμε στὸ στί­βο τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς. Πολλὲς οἱ ἐλλείψεις μας ὡς γονέων, ἀλλὰ ἐλ­πίζουμε σὲ Ἐκεῖνον ποὺ “τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῖ”, νὰ φωτίζει καὶ ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας. Καὶ ὅσο νιώθουμε καὶ βλέπουμε τὴ σκέπη καὶ τὴ βοήθειά Του, τόσο αἰσθανόμαστε σιγουριὰ καὶ μεγάλη ἀσφάλεια ἀπὸ κάθε κίνδυνο».
   Τὸ πολὺ ἀξιόλογο κείμενό της τὸ κατα­κλεί­ει μὲ μιὰ γενναία φωνὴ γεμάτη ἀγάπη στὴν Ἑλλάδα καὶ πίστη στὸ Θεό. Γράφει: «Κυ­ρίως νιώθω πλούσια γιατὶ γεννήθηκα σ’ αὐ­τὸν τὸν εὐλογημένο τόπο καὶ φέρω μέ­σα μου, στὰ γονίδιά μου, τὸ μεγαλεῖο τῆς Ἑλλάδας. Καὶ ζῶ μὲ τὴν ἐλπίδα πώς, ἐὰν μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀγώνα διέλθουμε αὐτὰ τὰ ­δύσκολα χρόνια, μὲ πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἀγάπη μεταξύ μας, ὅπως πέρασαν οἱ παλαιότεροι πολὺ δυσκολότερες ­περιστάσεις, θὰ λάμψει ξανὰ ἡ παλιὰ δόξα τῆς Πατρίδας μας!» (βλ. Περιοδικὸ ­«Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰ­­­κογένεια», ἔκδ. ΠΕΦΙΠ, τ. 145/2015, σελ. 18-19).
   Εὖγε στὴν πολύτεκνη κυρία Ἀλεξία! Ἡ γεν­ναία φωνὴ καὶ στάση της εὐχόμαστε νὰ ἔχουν ἀπήχηση στὶς ψυχὲς τῶν σύγχρονων Ἑλληνίδων μητέρων. Οἱ δὲ διοικοῦντες αὐτὸν τὸν τόπο ἂς ἀνοίξουν ἐπιτέλους τ’ αὐτιά τους στὶς γνήσιες αὐτὲς ἑλ­ληνικὲς φωνές, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἐλπίδα τοῦ ἔθνους μας.