«Ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τῆς προσφυγιᾶς…»

   Τὴν παραμονὴ τοῦ Πάσχα (11-4-2015) στὴν ἱστοσελίδα «Cretalive.gr» δημοσιεύθηκε ἐπιστολὴ ἑνὸς Κρητικοῦ γιατροῦ «γιὰ τοὺς μετανάστες τῆς Γαύδου», ὅπου μεταξὺ ἄλλων ἔγραφε:
   «Σὲ τέτοιες ἅγιες καὶ ἱερὲς ἡμέρες, ἡμέρες ἀγάπης, δὲν θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ μείνει ἀσυγκίνητος μπροστὰ στὸ δράμα τόσων ἀνθρώπων, ποὺ ἀκολουθώντας ἀναγκαστικὰ τὸ δρόμο τῆς προσφυγιᾶς ἔσκασαν μαζὶ μὲ τὰ μανιασμένα κύματα στοὺς ἀπόκρημνους βράχους μιᾶς γωνιᾶς τῆς πατρίδας μας. Εὐτυχῶς, γιὰ πολλοστὴ φορά, οἱ Ἕλληνες εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ δείξουμε τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπό μας σὲ αὐτοὺς τοὺς ταλαίπωρους ἀνθρώπους (…).
   Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη μὲ τὴν παροῦσα ἐπιστολὴ νὰ ἀποτίσω ΤΙΜΗ στοὺς ἀκρίτες τῆς Γαύδου ποὺ τάϊσαν τὰ στόματα τόσων πεινασμένων ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους, ΤΙΜΗ σ’ αὐτοὺς ποὺ ἄνοιξαν τὸ σεντούκι τῆς ἀνέχειάς τους γιὰ νὰ κεράσουν ἐλπίδα καὶ ἀνθρωπιά, ΤΙΜΗ στοὺς συναδέλφους μου γιατροὺς ποὺ ἀψήφησαν ταλαιπωρίες καὶ κούραση προκειμένου νὰ προσφέρουν βοήθεια στοὺς ἐξαθλιωμένους συνανθρώπους μας. (…)
   Ἂς ἐπιχειρήσουμε λοιπὸν ὅλοι μας νὰ δοῦμε αὐτοὺς τοὺς ξεριζωμένους ἀνθρώπους μὲ ἕνα ἄλλο μάτι: ὄχι αὐτὸ τῆς ἀδιαφορίας, οὔτε αὐτὸ τοῦ οἴκτου, ἀλλὰ αὐτὸ τοῦ σεβασμοῦ – γιὰ ὅλα ὅσα ἔχουν ὑποστεῖ καὶ συνεχίζουν νὰ ὑφίστανται. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ οὐσιῶδες πρόβλημα ποὺ δημιουργεῖ ἡ μαζική τους μετανάστευση στὴ χώρα μας καὶ πέραν ἀπὸ τοὺς κατὰ περίπτωση κυβερνητικοὺς χειρισμοὺς σὲ αὐτὸ τὸ μεῖζον πρόβλημα, θεωρῶ ὅτι ὅλοι ἐμεῖς, ὁ ἁπλὸς κόσμος, ὁφείλουμε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουμε μὲ κατανόηση καὶ συγκατάβαση, καὶ ὄχι μὲ θυμὸ καὶ ἀπαξίωση».
   Εἶναι ἀξιέπαινος ὁ χειρουργὸς γιατρὸς γιὰ τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματα τῆς καρδιᾶς του, τὰ ὁποῖα συντονίζονται μὲ τὸ κήρυ­γμα τῆς ἀγάπης τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ. Συγχαίρουμε μὲ τὴ σειρά μας τοὺς ἀκρίτες συμ­πατριῶτες μας, ποὺ ἔδειξαν πνεῦμα θυσίας καὶ αὐταπαρνήσεως, ὅπως μᾶς ­διδάσκει τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Ἡ εὐχή μας εἶναι ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες νὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμά τους, ὥστε νὰ δοῦμε στὴν πατρίδα μας καλύτερες ἡμέρες!