Τὰ δῶρα τοῦ Βλαντιμὶρ Πούτιν στὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ

   Ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς Βλαντιμὶρ Πού­­τιν κατὰ τὴν πρόσφατη ­συνάντησή του μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ κ. ­Ἀλέξη Τσίπρα προέβη σὲ μιὰ κίνηση μὲ ἰδιαίτερη συμβολικὴ σημασία, ποὺ δὲν ἔχει προσεχθεῖ ὅσο πρέπει, ἀφοῦ ὁ ἑλληνικὸς τύπος δὲν τὴν προέβαλε κἄν! Ὁ κ. Πούτιν δώρισε στὸν κ. Τσίπρα τὴν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Νικολάου καὶ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ εἶχε κλαπεῖ στὰ χρόνια τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς ἀπὸ τὸν ἀξιωματικὸ τῶν Ναζὶ Φρίντριχ – Βίλχελμ Μίλερ ἀπὸ Μοναστήρι τῆς Σπάρτης. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ Μίλερ ἔμεινε γνωστὸς στὴν ἱστορία ὡς ὁ «χασάπης τῆς Κρήτης», ἐπειδὴ διέταξε τὴ μεγάλη σφαγὴ στὴ Βιάννο. Ἡ διαταγή του ἔλεγε: «Καταστρέψατε τὴν ἐπαρχία Βιάννου. Ἐκτελέσατε πάραυτα, χωρὶς διαδικασία, τοὺς ἄρρενες ποὺ εἶναι πάνω ἀπὸ 16 ἐτῶν, καθὼς καὶ ὅλους ὅσοι συλλαμβά­νονται στὴν ὕπαιθρο, ἀνεξαρτήτως φύλου καὶ ἡλικίας» (Ἡράκλειο, Σεπτέμβριος 1943). Ὁ Μίλερ καταδικάσθηκε τελικῶς σὲ θάνατο ὡς ἐγκληματίας πολέμου καὶ ἐκτελέσθηκε μὲ τυφεκισμὸ τὸν Μάιο τοῦ 1947.
   Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ δίνει ἰδιαίτερη σπουδαιότητα στὴν κίνηση αὐτὴ τοῦ κ. Πούτιν, εἶναι ὅτι τὴν εἰκόνα αὐτή, τὸ ματωμένο αὐτὸ κειμήλιο, ἡ Ρωσικὴ κυβέρνηση τὴν ἀγόρασε ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τοῦ ἐγκληματία Μίλερ μὲ σκοπὸ νὰ τὴν δωρίσει στὸ ἑλληνικὸ κράτος. Πράγμα ποὺ ἔγινε. Ἦταν ἑπομένως μιὰ διπλωματικὴ κίνηση μὲ βαθὺ καὶ πολυσήμαντο νόημα. Ἐλπίζουμε ὅτι ὁ κ. πρωθυπουργὸς πῆρε τὸ μήνυμα· μήνυμα πίστεως στὸν ἅγιο Θεό, ἀγάπης πρὸς τὴν πατρίδα καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἱστορία μας. Σημειώνουμε ὅτι ὁ ἅγιος Νικόλαος τιμᾶται ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸν Ρωσικὸ λαό.
   Ἐλπίζουμε ἐπίσης ὅτι ὁ κ. Τσίπρας ἔδωσε τὴν δέουσα προσοχὴ καὶ στὰ ὅσα εἶπε στὴν διάρκειας 21 λεπτῶν προσφώνηση πρὸς αὐτὸν ὁ πατριάρχης Ρωσίας κ. Κύριλλος. ­Μετα­ξὺ ἄλλων τοῦ τόνισε, ὑπογραμμίζοντάς του ὄτι εἶναι ἱστορικὸ βίωμα τοῦ Ρωσικοῦ λα­οῦ, ὅτι κοινωνικὴ δικαιοσύνη μόνο μὲ πολιτικὴ προσπάθεια δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ. Αὐτὸ τὸ πείραμα, τοῦ εἶπε, ἔγινε ἀπὸ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ ἀπέτυχε. Καὶ αὐτὸ τὸ σφάλμα δὲν πρέπει νὰ ἐπαναληφθεῖ. Δὲν πρέπει κατ’ οὐδένα τρόπον νὰ ἀγνοηθοῦν οἱ χριστιανικὲς ἀρχές, τοῦ εἶπε ὁ Πατριάρχης, ἐπισημαίνοντας ὅτι γνωρίζει τὸ «πιστεύω» τοῦ κ. πρωθυπουργοῦ.
   Ὑπῆρξε λοιπὸν πολλαπλῶς ­ὠφέλιμο τὸ ταξίδι τοῦ κ. Τσίπρα στὴ Μόσχα. Ἐλ­πίζουμε ὅτι τόσο αὐτός, ὅσο καὶ ἡ συν­οδεία του, προβληματίσθηκαν θετικῶς καὶ ἀπὸ τὶς κινήσεις αὐτὲς τῶν δύο Ρώσων ἡγετῶν. Οἱ παρουσιαζόμενοι σήμερα ὡς ἄθεοι στὴν Ἑλλάδα, δέχονται μαθήματα ἀπὸ τοὺς ἄλλοτε ἄθεους καὶ σήμερα πιστοὺς Ὀρθοδόξους Ρώσους.