«Μιλᾶμε Ἑλληνικὰ τὸν Μάρτιο»

   Μὲ αὐτὸ τὸν τίτλο ξεκίνησε στὶς 21 Φεβρουαρίου μία ἐκστρατεία γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μὲ ἐπίκεν­τρο τὴ Μελβούρνη τῆς Αὐστραλίας καὶ κύριο ἐμπνευστή της τὸν διακεκριμένο ὁμογενὴ κ. Μιχαὴλ Ζαφειρόπουλο. Ὅπως μᾶς πληροφόρησε, ­«στόχοι τῆς ἐκστρατείας εἶναι: νὰ ­καθιερωθεῖ ὁ Μάρτιος ὡς ὁ μήνας ποὺ μέλη καὶ ­ὀργανισμοὶ τῆς παροικίας μιλᾶμε Ἑλληνικά· νὰ ἐνθαρρύνει καὶ δώσει εὐκαιρίες στοὺς ἑλληνικῆς καταγωγῆς γονεῖς, παπποῦδες καὶ γιαγιάδες, νὰ συμβάλουν ἐνεργὰ στὴν ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια τους· νὰ προωθήσει τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ὡς μιὰ ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες καὶ πλουσιότερες γλῶσσες, ἡ ὁποία, παράλληλα μὲ τὴ Λατινική, ἔχει συμβάλει στὴν ἀνάπτυξη ἄλλων σύγχρονων γλωσσῶν».
   Ὁ κ. Ζαφειρόπουλος ὑπογράμμισε μεταξὺ ἄλλων: «Μιὰ ἁπλὴ πρωτοβουλία ποὺ ξεκίνησε τὸ Δεκέμβριο τοῦ 2014, προκειμένου νὰ προωθηθεῖ ἡ ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καθορίζοντας τὸ Μάρτιο σὰν “ Ἑλληνικὸ Μήνα”, δὲν ἀ­­­­γ­καλιά­στηκε μὲ ἐνθουσιασμὸ μόνο ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ παροικία τῆς Μελβούρνης, ἀλ­λὰ μὲ τὴ δύναμη τοῦ Διαδικτύου ἔχει ἐξαπλωθεῖ καὶ ἐκτὸς Αὐστραλίας καὶ ἔχει υἱοθετηθεῖ σὲ διάφορες χῶρες μὲ μεγάλο ἀριθμὸ κατοίκων ἑλληνικῆς καταγωγῆς» («DefenceNet» 22-2-2015).
   Ὁ ἴδιος πάλι τόνισε ὅτι «Ἕλληνας ὁμογενὴς ἀπὸ τὴ Γερμανία εἶναι ὁ δημιουργὸς τῆς ἐπιτυχημένης ἐφαρμογῆς Quizdom, ποὺ στηρίζει τὴν ἐκστρατεία λανσάρον­τας γιὰ τοὺς κατοίκους Αὐστραλίας εἰ­­δικὸ διαγωνισμὸ γνώσεων ποὺ θὰ “τρέχει” ὅλο τὸν Μάρτιο. “Ἀντίστοιχα ἦρθα σὲ ἐπαφὴ μὲ ὁμάδα Ἑλληνίδων ποὺ ζοῦν στὸ Τόκιο, οἱ ὁποῖες ἔχουν δημιουργήσει ἐφαρμογὴ γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῶν Ἑλληνικῶν”» («Καθημερινὴ» 3-3-2015).
   Τὴ στιγμὴ ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμ­μές, ἡ ἀξιέπαινη αὐτὴ ἐκστρατεία εἶ­­­ναι σὲ πλήρη ἐξέλιξη. Στεκόμαστε μὲ θαυμασμὸ μπροστὰ στὸ θερμὸ ζῆλο καὶ τὴ βαθιὰ ἀγάπη τῶν ὅπου γῆς ὁμογενῶν μας γιὰ τὶς πατροπαράδοτες ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως εἶναι ἡ ἀπαράμιλλη ἑλληνικὴ γλώσσα, καὶ εὐχόμαστε πλήρη ἐπιτυχία στὴν προσπάθεια ποὺ ἤδη ἔχει ἀρχίσει.